Torp gjør det mulig for global aktør

I 2016 fyller Jotun 90 år. Jotun har alltid hatt Sandefjord og Norge som sin hjemmebase, og en god hjemmebase er viktig for internasjonalisering, skriver Morten Fon, konsernsjef i Jotun.


Denne kommentaren ble først publisert i Sandefjords Blad 15/2-2016.

 

Jotun har utviklet seg til å være en av verdens største og hurtigst voksende leverandører av malingsprodukter med ledende posisjoner i mange segmenter og markeder over hele verden. Dette er gjort med base i Sandefjord.

Jotun ønsker å utvikle seg videre med base i Sandefjord og Vestfold.

For at dette skal være bærekraftig er det en rekke faktorer som er viktige, men det viktigste er at disse faktorene i sum gjør det mulig å tiltrekke seg kompetanse og ansatte som ønsker å ta del i videreutviklingen av Jotun.

Man kan oppsummere dette med at Sandefjord for de ansatte må være et godt sted å bo, og at Sandefjord må være et godt sted å investere for Jotun. Det er ikke nok med fjorden og den omkringliggende naturen som vi setter stor pris på.

Det må være lett å komme til og fra, og da er god infrastruktur viktig.

• Med ny E18 ser vi at dette er blitt bedre selv om det har tatt lang tid.

• I Jotun er vi helt avhengige av Torp, og en videreutvikling av flyplassen og rutetilbudet er nødvendig.

• I framtiden blir det også viktig å tilby et bedre kollektivtransporttilbud både internt i byen og til og fra Sandefjord.

Aktivt nærmiljø

Skoletilbudet er et annet viktig element som må være tilgjengelig for så vel våre norske, som for våre utenlandske ansatte. Vi må ha et godt skoletilbud med høy kvalitet i tillegg til internasjonal skole.

Et levende kultur- og idrettsliv skaper arenaer som våre ansatte og byens øvrige innbyggere kan bruke, og det er viktig at forholdene legges til rette for så vel toppidrett som for breddeidrett. På samme måte må de mange kulturaktivitetene støttes slik at dette kan videreutvikles til glede for byens innbyggere.

Sandefjord Fotball er et godt eksempel på det å stå sammen for Sandefjord, og det er viktig at idretten gis gode anlegg og at det legges til rette for alle som ønsker å drive idrett på alle nivåer.

Nettopp på grunn av disse tingene er det at Jotun engasjerer seg i kultur, idrett, internasjonale skoler, og infrastruktur i vårt nærmiljø.

Politisk ansvar

Politikerne har et stort ansvar for å legge forholdene til rette. En næringsvennlig og praktisk politikk er viktig for at Jotun skal utvikle seg videre med base her, men også for at Sandefjord skal tiltrekke seg flere bedrifter.

Når dette er på plass vil Jotun fortsette å vokse internasjonalt med base i Sandefjord. Vi har gjennom mange år investert tungt i innovasjon og produksjon, og mange arbeidsplasser er skapt.

Det har alltid vært mange visjonære mennesker i Sandefjord som har tenkt stort. I Jotun tenker vi stort og langt fram, og et eksempel på dette er våre planer om å bygge et helt nytt forsknings- og utviklingssenter, samt nytt hovedkontor. Totalt vil dette gi store investeringer og mange nye arbeidsplasser.

 

Viktig å tenke stort

Jotun hører hjemme i Sandefjord, mange av våre ansatte er fra Sandefjord, våre hovedeiere er fra Sandefjord og vi ønsker å tiltrekke ny kompetanse og nye ansatte – da er det viktig at det tenkes stort for å legge forholdene til rette.

En annen stor og internasjonal bedrift som hører hjemme i Sandefjord, er Komplett. Jeg utfordrer herved kommunikasjonsdirektør Ingebjørg Tollnes til å dele sine tanker om fortrinn og utfordringer i byen vår.

GOD HJEMMEBASE VIKTIG: God infrastruktur er en nøkkel, mener Jotun-sjef Morten Fon.
ATTRAKTIVT BOSTED: Hjemmebasen må være attraktiv både å jobbe og bo i for bedriftens ansatte, skriver Morten Fon.

Lederstafetten

  • Sandefjords Blad og Tenk stort, tenk Sandefjord samarbeider vinteren og våren 2016 om artikkelserien Lederstafetten.
  • Hver uke vil en lokal bedriftsleder dele sine tanker om fordeler og utfordringer i Sandefjord ut fra et næringslivsperspektiv, og avisen vil samtidig følge opp med en redaksjonell artikkel om et passende tema.
  • Jotun-sjef Morten Fon har første etappe med sin kommentar 15. februar. Han har valgt å utfordre markedsdirektør Ingebjørg Tollnes i netthandelsselskapet Komplett Group.
;