Barnehageplass i Sandefjord

Sandefjord har full barnehagedekning og et godt og variert tilbud for de minste.


Med 37 private og 22 kommunale barnehager, er tilbudet i Sandefjord stort og variert. Det har vært full barnehagedekning her i kommunen siden 2007, og det er opp til hver enkelt småbarnsmamma og -pappa å sette seg inn i de ulike tilbudene – som blant annet strekker seg fra naturbarnehage til Steinerbarnehage.

Her bør det være noe som passer for hver eneste familie!

Barnehager til det beste for barna

På tvers av dette mangfoldet, har Sandefjord kommune i mange år jobbet bevisst for å samle alle barnehagene rundt noen felles retningslinjer til beste for barna. Dette gjelder uavhengig om barna går i en kommunal eller privat barnehage.

Bevisste voksne

Alle som jobber i barnehagene i Sandefjord, skal være bevisste på hvordan de påvirker barna gjennom sin måte å fylle voksenrollen på. Personalets oppførsel betyr mye for barns selvoppfatning og hva de lærer.

Forberedelse til skolehverdagen

Barnehagen er den første læringsarenaen i livet. Derfor skal vi sikre at barna får med seg det trygge og kjente over i skolehverdagen. For å lykkes med dette, er det viktig å involvere foreldrene, lytte til barnehagens erfaringer og få skolen tidlig på banen.

Et annet fokusområde for barnehagene i Sandefjord, er språk. Vi lever i en verden og en tid der små og store mennesker fra alle verdenshjørner møtes i hverdagen, og språk er et av de viktigste redskapene for å kommunisere med hverandre.

Fokus på språk i barnehagen

Et godt språk vil kunne være med på å påvirke barnas selvbilde, og i Sandefjord-barnehagene jobber man for at alle barna skal opparbeide seg et språk som er riktig i forhold til alder. Jo bedre språk barna har når de begynner på skolen, desto bedre utbytte har de av undervisningen.

Vi ser et stadig økende mangfold av nasjonaliteter, etnisitet, funksjonsnivå og sosial tilhørighet hos barna i barnehagene i Sandefjord. Kommunens mål er å gi barn like muligheter til å ta frie valg, uavhengig av hvilken bakgrunn barna eller foreldrene har.

Trygghet og trivsel

Uavhengig av hvilken barnehage man har barn i – eller sågar hvis man ikke har barn i den alderen i det hele tatt – skal Sandefjord være en kommune preget av trygge og trivelige nærmiljø med boformer som passer de fleste familier. Kommunens mål er at alle i Sandefjord skal finne inkluderende nabolag med stort engasjement, der man skal kunne skape trivsel og tilhørighet både for små og store.

Et av verktøyene på dette området er nærmiljøutvalg. Nærmiljøutvalgene i Sandefjord skal bidra til å fremme verdiene som finnes i lokalmiljøet, med særlig fokus på barn og unge. En av de viktigste oppgavene her er å stimulere til tiltak i nabolaget – blant annet i form av balløkker, lekearealer og andre aktiviteter.

Alle inviteres til å delta i nærmiljøutvalgene, som det er 14 av i Sandefjord.

Her kan du være med i styret, komme med innspill, delta i prosjekter og dugnader. På denne måten kan alle gamle og nye sandefjordinger selv aktivt bidra til at nabolagene blir trygge å vokse opp i – og gode å leve i for alle som bor der.

Kommunens kontaktpunkt er Øyvind Rotnes. Han treffes på oyvind.rotnes@sandefjord.kommune.no og / eller 484 91 765.

LES MER OM BARNEHAGETILBUDET I SANDEFJORD HER

FULL BARNEHAGEDEKNING: Det er et godt og variert tilbud for de aller minste i Sandefjord.
TIDLIG LÆRING: Språk og kommunikasjon er blant de prioriterte fokusområdene for barnehagene i Sandefjord.
;