Tenk Barnehage

Barnehagene i Sandefjord har godt kvalifiserte ansatte. 91,5% av barnehagene oppfyller pedagognormen der landsgjennomsnittet er på 70,9%. Sandefjord ligger også over snittet på landsbasis med ansatte som har barnehagelærerutdanning.

Det finnes 22 kommunale og 37 private barnehager i Sandefjord. Det er også en kommunal åpen barnehage med tre avdelinger og en privat åpen barnehage. Åpen barnehage er et gratis tilbud til alle småbarnsfamilier bosatt i Sandefjord kommune. I den åpne barnehagen er barn og foreldre sammen om aktivitetene. Foreldre er med på planlegging av aktiviteter, en fin måte å bli kjent med andre barn og foreldre. Du trenger ikke søke om plass for å komme i den åpne barnehagen.

Den internasjonale barnehagen, Skagerak International Kindergarten, er en del av IB Primary Years Programme. Her oppmuntres barna til å se verden med internasjonale briller.

 

Les mindre

Som innbygger i Sandefjord kan du velge i et rikt og variert barnehagetilbud.
Kommunen har FULL BARNEHAGEDEKNING