Tenk stort-prisen 2023

Tenk stort-prisen hedrer hvert år en Sandefjord-bedrift som har utmerket seg positivt innenfor et gitt tema. Det er PwC og Sandefjord Næringsforening som deler ut prisen, og i år deles prisen ut for femte gang. Tenk stort-prisen 2023 kåret den bedriften i Sandefjord som er best på KJØNNSBALANSE
©Fogra Reklamefoto AS

Temaet for Tenk stort-prisen 2023 var KJØNNSBALANSE og juryen var på jakt etter bedrifter som jobber aktivt med denne tematikken, og som har kommet et steg lenger enn de andre med å jevne ut forskjellene. Kjønnsbalanse er viktig på flere måter enn kun som et likestillingstiltak. Større grad av kjønnsbalanse i næringslivet kan skape mer innovasjon, bedre arbeidsmiljø, smartere beslutninger og økt verdiskaping.

På Julefrokosten til Sandefjord Næringsforening 15. desember ble vinneren kåret, i et sterkt finaleheat bestående av Allegro Kommunikasjon, Komplett og Future Technology. 


VI GRATULERER ALLEGRO KOMMUNIKASJON SOM VINNER AV ÅRETS TENK STORT-PRIS!

 

Juryen består av juryleder Anita Krohn Traaseth, Kristin Saga og Kjell Terje Ringdal.
Deres begrunnelse og vinnertale kan du lese her: 

 

I år har likestilling i næringslivet vært konkurransekriteriet. Likestilling er viktig, nødvendig og et helt opplagt kriterium for suksess og trivsel. Likevel har juryen i år hatt friske diskusjoner om dette temaet er FOR opplagt, FOR selvfølgelig – og litt «skulle bare mangle». Men tallenes tale viser at det ER nødvendig å ha fokus på likestilling og kjønn. Spesielt i næringslivet. Det er bare å se på ståa i Norges 200 største bedrifter der rundt 85% av alle topplederne er menn og 87% av styrelederne er menn. 

Vi befinner oss i Sandefjord, hvalfangerbyen der mannfolka forsvant ned til sørishavet, ble borte i 7-8 måneder – og etterlot kvinnene hjemme. Kvinner som spilte alle roller, som gjorde dame-tingene og mannetingene. Som oppdro sine sønner og døtre til å se at kvinner kan. Kvinner kan drive en familie, forhandle med leverandører av rørleggertjenester, kjøre bil, lage mat, være families finansminister og være familiens overhode mer enn halve året.

I dét lyset kan det være litt «yesterday news» å gi en pris til en bedrift som tilfeldigvis har to-tre kvinner i styret. Og hva så, kunne man ha spurt. Er dette en litt nedlatende gest fra et mannssamfunn som vil smykke seg med litt likestilling til jul?

Da vi så innstillingene og kandidatene til årets pris, så vi at her er det håp om noe større. Nemlig et ønske rundt om i bedriftene til å tenke mer enn KJØNN, men også SKJØNN. Vi har ikke bare sett etter tall, men også tanker. Tanker som strekker seg utover ren matematikk og kjønnsfordeling.

Vi ville jakte på det som faktisk skaper endringer og forbedringer, vi lette med lupe etter de nye tankene og de nye innstillingene til det å skape gode arbeidsplasser der det er plass til noe mer; likestilling og mangfold. Mangfold både i form av nye tanker, flere kjønn, flere farger, rette og skeive, erfaringer, tro og innstillinger til livet.

Når man snakker om kjønn, kvinner eller likestilling blir det fort fokus på det vi kaller #whataboutism – «hvamedisme/hvaomisme» . Hvamedisme er når en side i en diskusjon dirigerer eller retter oppmerksomhet fra det som blir diskutert - for eksempel kjønn -  over til noe annet - som for eksempel etnisitet.

Og uten tvil, hvis man altså skulle ønske seg noe – er det at vi i fremtiden jakter på å skape balanse mellom kjønn, etnisiteter, hudfarger, erfaringer og holdninger. At flere bedrifter våger å blande og utfordre det vante og uvante og at man kan skape en tro på at mange ulike skaper reelt mangfold. At det å være ulike skaper mangfold – som igjen skaper god business – og ikke minst øker innovasjonsevnen. Og DET er helt sentralt for enhver bedrift – å gjenspeile sine kunder, både nåværende og framtidige – det er bare slik de vil oppnå relevans over tid.

Men årets pris handler om kjønnsbalanse i næringslivet. Så - til årets prisvinner.

 

Prisvinneren oppviser målrettet og konkret arbeid over tid, godt forankret på øverste nivå - slik de selv lister opp med gode eksempler:

 

 • Ledelsen har et bevisst forhold til, og god oversikt over, kjønnsbalanseni selskapet.
  Når prisvinneren rekrutterer, lages det en profil der det, for internt bruk, sies noe om preferert kjønn og alder. Dette for å opprettholde en god balanse i organisasjonen. Alle blir dog ansatt for sin kompetanse og ikke for kjønn/alder. Men har man to likestilte kandidater, ja da kommer kjønnsperspektivet inn for å sikre balanse.
 • Prisvinneren evaluerer talenter i organisasjonen – både kvinner og menn – og
  oppfordrer til karriereutvikling og omstilling om ønskelig
 • Hos prisvinneren er det tilrettelagt for å kombinere karriere med familie.
  Kvinner har blitt ansatt i starten av graviditet. Kvinner/menn i permisjon
  følger lønnsutvikling i permisjonstiden. Fedre er like mye hjemme med syke barn som mødre. Toppledelsen er småbarnsforeldre, og prioriterer det.
 • Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering, alle behandles helt likt - det er en selvfølgelighet og hygienefaktor i selskapet sin kultur og ledelse
 • Kvinner og menn har samme lønnsvilkår og muligheter for karriereutvikling.
 • Man styrer etter en tro på at mangfold og en god miks av type mennesker på tvers av kjønn og alder, er en viktig del av forretningssuksessen og –grunnlaget.
 • For å kunne levere gode verdier til kundene, bruker de metodikker som får særdeles ulike roller til å fungere i samspill. Kreative, strategiske og tekniske folk samhandler for å skape unike leveranser. For virkelig å forstå kunden og kundens kunder, trenger selskapet mennesker med ulike erfaringer, referanserammer og egenskaper – en god miks av kjønn er en selvfølgelighet i denne symbiosen.
 • Prisvinneren arbeider aktivt og systematisk for kvinnelige programmerere: De har vært sterkt engasjert i Horten Tech festival. En arena der de møter unge tech-studenter og får vist frem sin kultur og mangfold til unge jenter og gutter som er nysgjerrige på muligheter innen arbeidslivet. 

resultater: som de dokumenterer godt!

Totalt i selskapet er det 56 % menn og 44 % kvinner

- Administrerende direktør er kvinne
- Toppledelsen består av én mann og én kvinne
- Ledergruppen består av 3 menn og 2 kvinner (Forrige ledergruppe, 2020, besto av 4 kvinner og 3
menn)
- Styret består av 2 kvinner og 4 menn

 

Så til slutt et levende eksempel på hvor viktig det er at handling følger holdning: Da prisvinneren ville rekruttere en mannlig ressurs som krevde mer i lønn enn det eksisterende nivået i selskapet, viste de sitt sanne jeg: De økte lønna til den som var i selskapet til det nivået den nye ansatte krevde. DER viste de sitt sanne ansikt Og det ansiktet var vakkert!

Årets prisvinner har et navn som spiller hen på musikkens verden. Samtidig som prisvinneren teller suksessen i likestilling, forstår de at musikken ikke bare handler om noter, men om å sette en rytme som alle kan danse til.

De har skapt tiltak og initiativer for å sikre at alle ansatte, uansett kjønn, har muligheten til å spille seg inn i lederroller og ta styringen på arbeidsplassen.

Årets prisvinner har et navn fra den klassiske musikkens verden, men er moderne og nytenkende. Prisvinnerens navn betyr hurtig, livlig og lystig. Og det er nettopp det de er! 

Årets prisvinner er Design- og kommunikasjonsbyrået ALLEGRO.