Gode råd – mer enn bare juss

Veksten i det lokale næringslivet krever advokater som kan være kommersielle rådgivere, mener Tenden, som nå styrker tilstedeværelsen i Sandefjord.


– Å være en god advokat handler om mye mer enn å løpe i retten eller kvalitetssjekke avtaler. Det gjelder å være i forkant på vegne av klienten, være en god rådgiver og kjenne virksomheten godt, sier Eivin Johnsrud (37).

Han forlot i fjor høst Advokatfirmaet CLP i Oslo for å flytte til Sandefjord og bli partner i Tenden.

Som forretningsadvokat har han jobbet med nasjonale og internasjonale investorer så vel som industrielle aktører, og erfart hvor viktig det er å forstå mer enn det rent juridiske.

– I stedet for å spørre «kan du sette opp en avtale som regulerer dette», fortell heller hva du egentlig vil oppnå – og diskuter med advokaten om hvordan dere kan få til det. Av og til handler det også om å ha med seg noen som «har ryggen din», uansett hvilke situasjoner som oppstår, sier Johnsrud.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrevet vårt!

Tenden har de siste par årene rekruttert flere unge og dyktige advokater med bakgrunn fra toneangivende Oslo-advokatfirmaer som Wikborg Rein, Wiersholm og BAHR.

Partner Odd Gleditsch d.y. mener dette er en bekreftelse ikke bare på Tendens konkurransedyktighet mot de store Oslo-firmaene, men for hele næringslivet i Sandefjord.

– Det hjelper ikke for oss å fortelle om hvor fint det er å bo i Sandefjord eller jobbe for Tenden. De kandidatene vi ser etter, sitter gjerne på faglig spennende porteføljer der de er og vurderer først og fremst de profesjonelle mulighetene de kan få her. Og der leverer nå Sandefjord, sier Gleditsch d.y.

Finn drømmejobben i Sandefjord!

Daglig leder Pål Badski i Hjertnes Eiendom trekker frem Tenden som en viktig sparringspartner, blant annet på grunn av deres betydelige operative erfaring fra næringslivet.

– Advokater som har vært gjennom lignende prosesser tidligere, kan utgjøre en forskjell som kommersielle rådgivere – også fordi man som ekstern får en litt annen avstand til driften. Men det krever at advokaten tør å ta initiativ og by på den kompetansen man har, sier Johnsrud.

Og det er nettopp det Tenden vil gjøre gjennom ansettelsen av Johnsrud og et sterkere og fornyet fokus på Sandefjord.

– Et godt råd som skal skape verdier for klientene, forutsetter at advokaten ser helheten. Det gjelder både virksomheten og ytre faktorer som konkurransebildet og rammebetingelser. Da må du enten selv ha operativ erfaring fra ledergrupper eller styrerom, eller ha vært med som rådgiver, sier Gleditsch d.y.

Han varsler flere rekrutteringer, og firmaet vil legge vekt på nettopp god forretningsforståelse og evne til å være i forkant.

 

En moderne advokat er vel så mye en kommersiell rådgiver som en aktør som løper i retten og bistår kun med juridisk ekspertise, mener Odd Gleditsch d.y. og Eivin Johnsrud i Tenden. Foto: Ove Sandersen
Tenden har til sammen 34 advokat. Her er noen av dem samlet på takterassen i Tønsberg. Foto: Tenden

Tenden

* Advokatfirma med kontorer i Sandefjord og Tønsberg.
* Er blant de største frittstående advokatfirmaene utenfor Oslo.
* Utfører oppdrag over hele landet, og bistår også utenlandske klienter i Norge.
* Har i dag 34 advokater og totalt 41 medarbeidere fordelt på de to kontorene.
* Les mer på firmaets webside HER.

iSandefjord

* Denne artikkelen sto først på trykk i «iSandefjord».
* Magasinet ble gitt ut 17. april 2019 og levert til alle postkasser i Sandefjord.
* Sandefjord Næringsforening gir ut magasinet to ganger i året.
* Du finner den digitale versjonen HER.

;