Tenden Advokatfirma

Tenden Advokatfirma er et av de største i landet utenfor Oslo. For å oppnå gode resultater videre, vil spesialistkompetanse og samarbeidsevne være avgjørende.
Tenden Advokatfirma har kontorer i Tønsberg og Sandefjord, og er blant de største fagmiljøene i landet utenfor Oslo.

Godt og vel ti år etter oppstarten, er Tenden Advokatfirma ANS et moderne og anerkjent advokatfirma. Virksomheten skjer hovedsakelig i østlandsregionen, men det ytes bistand for klienter over hele Norge og 10 prosent av omsetningen er knyttet til utenlandske klienter.

Med cirka 35 advokater er Tenden Vestfolds ledende advokatfirma og blant de største utenfor Oslo. Firmaet har kontorer i både Tønsberg og Sandefjord, og bistår næringsdrivende, privatpersoner og offentlige organer.

En viktig del av strategien til Tenden er spesialisering og bransjeforståelse. Advokatene i firmaet har ulik erfaringsbakgrunn, og de fleste kommer fra store advokatfirmaer og andre sterke juridiske fagmiljøer.

I Tenden er man opptatt av at jussen ofte bare er ett av flere virkemidler for å nå et mål. Det er også slik at ingen kan alt om alt. Heller ikke advokater. Derfor er spesialistkompetanse og -erfaring viktig for å oppnå gode resultater, og firmaet investerer løpende i kompetanseutvikling i egne rekker.

Fakta