Tenden Advokatfirma

Advokat

Tenden Advokatfirma er et av de største i landet utenfor Oslo. For å oppnå gode resultater videre, vil spesialistkompetanse og samarbeidsevne være avgjørende.

Fakta

  • Omsetning: 57,4 millioner
  • Antall ansatte: 37
  • Adresse: Thor Dahls gate 1, 3210 Sandefjord
  • www.tendenans.no
STORE: Tenden Advokatfirma ligger i Tønsberg og Sandefjord, og er blant de største fagmiljøene i landet utenfor Oslo.

Tenden Advokatfirma ANS er en videreføring av Advokatfirmaet Tenden & Co ANS og Advokatfirmaet Justin ANS, som fusjonerte 1. januar 2009. Dette var de to største advokatfirmaene i Vestfold, som begge hadde lang historie og som begge de senere årene hadde vært gjennom en periode med vekst og profesjonalisering.

Tenden er i dag et moderne advokatfirma, som er anerkjent i resten av landet innenfor en rekke områder. Virksomheten skjer hovedsakelig i østlandsregionen, men det ytes bistand for klienter over hele landet. 10 prosent av omsetningen er knyttet til utenlandske klienter.

Vestfolds ledende advokatfirma
med kontor i både Tønsberg og Sandefjord

Med 37 medarbeidere, hvorav 26 advokater, er Tenden Vestfolds ledende advokatfirma og blant de største utenfor Oslo. Firmaet har moderne kontorer i både Tønsberg og Sandefjord, og bistår næringsdrivende, privatpersoner og offentlige organer. En stor del av omsetningen knytter seg til forretningsjus og fast eiendom.

En viktig del av strategien til Tenden er spesialisering og bransjeforståelse. Advokatene i firmaet har ulik erfaringsbakgrunn, og de fleste kommer fra store advokatfirmaet og andre sterke juridiske fagmiljøer.

I Tenden er man opptatt av at jussen ofte bare er ett av flere virkemidler for å nå et mål. Det er også slik at ingen kan alt om alt. Heller ikke advokater. Derfor er spesialistkompetanse og -erfaring viktig for å oppnå gode resultater, og firmaet investerer løpende i kompetanseutvikling i egne rekker. For å sikre best mulig kvalitet, er advokatene organisert i kompetansegrupper. Fremover vil evne til å forstå klientene og bidra til løsninger, være sentral. Spesialisering og samarbeid er andre nøkkelord.

Les mer på www.tendenans.no.