Fotograf: Heidi Marie Gøperød

Årets vertskapskommune for næringslivet

KS og NHO deler årlig ut pris til kommuner som har utpekt seg positivt for sin innsats for å tilrettelegge for næringsutvikling og samarbeid med bedrifter for gode lokalsamfunn. Sandefjord ble i år kåret til landets beste vertskommune for næringslivet.


Tekst: Tenk Sandefjord, februar 2024

Sandefjord har en sterk nærings- og gründerkultur og er preget av et robust privat næringsliv. Sandefjord kommune er kjent for rask saksbehandlingstid og for å være forutsigbar overfor kommunens mange bedrifter. Sandefjord kommune sin ambisjon er å bli best i landet på næringsutvikling, og har sterkt fokus på å tilrettelegge for bedrifter som allerede er etablert i Sandefjord, og jobbe aktivt for å tiltrekke seg nye bedrifter og tilrettelegger for bedrifter i oppstartsfasen. 

Prisen som årets vertskapskommune 2024 er et solid bevis på at den langsiktige og målrettede jobbingen  for å bli best i landet på næringsutvilkling bærer frukter. Sandefjord vant i kategorien kommuner med flere enn 15000 innbyggere og Kvitsøy vant i kategorien kommuner med færre enn 15000 innbyggere.

– Dette er en inspirasjon til å fortsette det gode arbeidet som er lagt ned gjennom flere tiår, sa Bjørn Ole Gleditsch, ordfører i Sandefjord, i sin takketale.  

– Vi skal ta dette med oss for å kunne utvikle kommunen videre, for å nå våre viktige ambisjoner for å sikre velferden over tid. 

Begrunnelsen fra juryen sier bl.a.:

"Kommunen har jobbet systematisk og helhetlig med næringsutvikling i en årrekke – med ambisjon om å bli best i landet. De er unike på tilrettelegging for gründervirksomhet, med over 500 bedriftsetableringer årlig. Grønne og innovative løsninger er i førersetet, og kommunen spiller ball med leverandørene for å danne framtidas smartby. De tar gode initiativ for å sikre kompetanse, blant annet gjennom å inkludere flerkulturelle miljøer. Det har bidratt til at nærmere 1000 personer har kommet inn i arbeidslivet. Dette er en kommune med gode industritradisjoner som har fostret fram store bedriftslokomotiver med internasjonal virksomhet."

Les mer om næringslivet i Sandefjord her

 

;