Jotun fortsetter som hovedsponsor

En stor takk til Jotun, som har vært en uvurderlig ressurs som hovedsponsor helt fra prosjektets oppstart i 2015. Det gode samarbeidet fortsetter også inn i neste 3 års-periode.


Februar 2024

Omdømmeprosjektet Tenk Sandefjord jobber målrettet for å sette Sandefjord på kartet, øke etableringsviljen og minne oss alle om hvorfor Sandefjord er Norges beste sted og både bo, besøke og jobbe i. Omdømmeprosjektet finansieres som et spleiselag mellom Sandefjord kommune og det lokale næringslivet. Jotun har vært den største bidragsyteren fra næringslivet helt fra prosjektets start, og har vært en uvurderlig ressurs i prosjektets etablering og arbeid for å sette Sandefjord på kartet

Her kan du lese mer om omdømmeprosjektet

Samfunnsansvar og kjærlighet til Sandefjord

Jotun er en av verdens ledende malingsprodusenter, og er den største private arbeidsgiveren i Vestfold. Sandefjordbedriften har fremdeles hovedkontor i hjembyen, tross over 10.000 ansatte globalt og tilstedeværelse i over 100 land. Den lokale tilknytningen er sterk i Jotun, og de ser på samfunnsansvar som en svært viktig brikke for å lykkes. Morten Fon har ledet Jotun i 18 år, og han brenner for å bidra til å "bygge by".   

- Vi er stolte av å bidra i omdømmeprosjektet Tenk Sandefjord,  og for oss er dette en viktig og spennende mulighet til å være med på å løfte og forme Sandefjords fremtid som et enda mer attraktivt sted å bo, besøke og arbeide i. Å bygge by handler om å sikre næringslivet relevant kompetanse, og ikke minst være attraktiv for kommende generasjoner. Det handler ikke bare om samfunnsansvar, men også om å være en drivkraft for utviklingen av fremtidens Sandefjord, som er bra for innbyggerne både i dag og i morgen. Sandefjord har alle forutsetninger for å være en levende og attraktiv by hele året, og vi gleder oss til å være med på denne reisen videre.  

Viktig støttespiller som gir med hjertet

Hanne Marie Pedersen er prosjektleder for Tenk Sandefjord, og er full av lovord om Jotun og måten de bidrar tilbake til lokalsamfunnet. 

- Jotun har vært vår trofaste hovedsponsor siden starten. De har vært en enormt viktig bidragsyter inn i prosjektet, både økonomisk og faglig gjennom deltakelse i prosjektgruppen. Sandefjord er veldig heldige som har en så solid hjørnestensbedrift, som virkelig setter samfunnsansvar og det å bidra tilbake til lokalsamfunnet høyt på agendaen. Jotun er  nok udiskutabelt den bedriften som bidrar mest tilbake til idrett og lokale formål, men de er ikke de som roper høyest når nye avtaler er inngått. De gjør det med hjertet, fordi de vet at det å bygge by har en enorm gevinst. Et attraktivt Sandefjord gjør at vi får tak i hodene og hendene næringslivet trenger, og da kan Sandefjord virkelig utvikle seg. Vi gleder oss til å ta fatt på ny 3 års-periode sammen med Jotun og alle de andre samarbeidspartnerne våre, og jeg kan love at vi har mye spennende på gang. 

Se resten av Tenk Sandefjord sine samarbeidspartnere her

 

 

 

 

;