Nytt skoletilbud kommer til Sandefjord

Initiativtakerne bak Gokstad Akademiet planlegger studiestart i Sandefjord høsten 2020. Nå har fagskolen tegnet avtale om samlokalisering med Skagerak International School.


Tekst: Henrik Sandvik

Mange sandefjordinger drømmer om et høgskoletilbud. Det vil skape liv i byen og ta tak i utfordringen flere er bekymret for; en befolkning med langt flere gamle enn unge.

– Sandefjord har mye å by på, men vi trenger flere skoletilbud etter videregående. Det planlegger vi å gjøre noe med; målet er å starte opp neste høst, sier Atle Bjurstedt.

Han står bak satsingen Gokstad Akademiet sammen med Simon Elvestad.

– Et skoletilbud vil fylle det demografiske hullet og satt sitt preg på Sandefjord. Dessuten er det jo økonomisk katastrofe det vi gjør i dag, sier Elvestad, og fortsetter:

– Vi bruker store ressurser på å bygge opp barna våre – så mister vi dem etter videregående og lar andre høste fordelene. Fremtidens arbeidsplasser vil skapes av gründere, men når så mange i den typiske gründeralderen forsvinner – da blir jo disse bedriftene etablert andre steder.

Gokstad Akademiet er kategorisert som en privat fagskole. Det er ikke gjort i en håndvending å etablere et slikt tilbud.

– Vi er endelig blitt godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), slik at studenter kan få finansiering i Lånekassen. Det har tatt utrolig lang tid å oppnå dette, sier Bjurstedt.

Skolen skal til å begynne med tilby to studieretninger, og vil etter hvert vurdere nettstudier og samarbeid med høgskoler og universiteter.

– Næringslivet har et stort behov for flere mennesker med kompetanse innen salg og digital markedsføring – derfor er dette studiene vi skal lansere. Det blir toårige løp med 120 fagskolepoeng, sier Bjurstedt.

– Dette er også fagretninger som står sterkt i netthandelsbyen Sandefjord, så det må være spot on, legger Elvestad til.

Målet er å starte med 60 studenter og øke satsingen derfra. Den primære målgruppen blir ungdommer fra videregående og unge voksne som ønsker yrkesrettet utdanning.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Partnerne jobber nå på spreng med websider og materiell, og har så smått begynt jakten på forelesere. Lokalene er også klare; etter betydelig sondering i markedet, har Gokstad Akademiet nylig inngått avtale med A/S Thor Dahl om leie av lokaler på Framnes.

– Vi samlokaliserer med Skagerak International School, og det er vi utrolig glade for. Det er flotte lokaler, ikke minst er de tilpasset utdanning, sier Bjurstedt.

– Dermed trenger vi ikke bruke mye tid og penger på å klargjøre lokalene. I tillegg har Skagerak et visst behov for å redusere arealet sitt – og vi vil trolig få gode muligheter til å samarbeide etter hvert – så dette styrker begge parter, forklarer Elvestad.

Atle Bjurstedt og Simon Elvestad har jobbet lenge med å få etablert fagskolen Gokstad Akademiet i Sandefjord. Målet er å starte opp neste høst. Foto: Sandefjords Blad / Jan Roaldset
Gokstadakademiet vil bli samlokalisert med Skagerak International School på kaikanten på Framnes. Foto: Skagerak International School
;