Storavtale til Locus fra Sandefjord

Locus Solutions skal levere kommunikasjonsløsninger til nødetatene for en halv milliard kroner. Avtalen gjør at Sandefjords-bedriften vil trenge en rekke nye medarbeidere i tiden som kommer.


De regionale helseforetakene har tildelt Locus Solutions AS en avtale for levering av fremtidens kommunikasjonsløsninger til akuttmedisinsk kommunikasjonssentraler (AMK) i Norge. Avtalen løper over en periode på 12 år, og er beregnet til en verdi på omlag 500 millioner norske kroner.

Det forteller Sandefjords-bedriften i en pressemelding torsdag.

– Vi er svært fornøyde med at Locus Solutions ble vurdert som det beste tilbudet for å oppgradere dagens AMK-sentraler i Norge, kommenterer daglig leder Per Edvard Heyerdahl i pressemeldingen.

– Våre effektive systemløsninger med integrert beslutningsstøtte skal nå bidra til at AMK i fremtiden kan besvare medisinske nødsamtaler raskere, og kunne gi bedre rådgivning når det er nødvendig. I tillegg vil AMK-sentraler kunne avlaste hverandre, noe som kun kan gjøres i begrenset grad i dag, fortsetter han.

Hvem fortjener Tenk stort-prisen i 2020?

Selskapet har utviklet og levert IT-løsninger til nødetater, sikkerhetsselskaper og transportnæringen siden 1991. Locus Solutions er en del av det canadiske Enghouse-konsernet, men hovedkontoret ligger på Stub ved Sandefjordsfjorden.

Her vil det bli behov for flere nye medarbeidere fremover, primært tekniske IT-stillinger som teamledere, utviklere, systemkonsulenter, prosjektledere og innen test (QA).

Bakgrunnen for avtalen med de fire regionale helseforetakene, er at dagens AMK-løsninger er foreldet. De fungerer ikke optimalt, og helsevesenet har ifølge pressemeldingen sett behov for en oppgradering i lengre tid. Den nye løsningen skal dekke fremtidens behov for brukervennlighet, effektivitet og robusthet, heter det videre.

Arbeidet med å innføre den nye AMK-løsningen startet opp allerede i august 2020, og første implementering er planlagt til høsten 2022. På grunn av Covid-19-situasjonen har prosjektet blitt forsinket noe, ettersom alt helsepersonell ble tilbakeført til sykehusene da utbruddet inntraff.

Bli kjent med næringslivet i Sandefjord!

Daglig leder Per Edvard Heyerdahl gleder seg stort over avtalen med de regionale helseforetakene. Foto: Locus Solutions
Locus skal levere kommunikasjonsutstyr til nødetatene for en halv milliard kroner i årene som kommer. Illustrasjonsfoto: Locus Solutions
;