De skal planlegge byen

Sandefjord kommunes byutviklingsplan skal bidra til et attraktivt, bærekraftig og levende sentrum. – Kommunen kan ikke stoppe de globale trendene, men vi kan styre den lokale utviklingen, sier enhetsleder David Bakke Haugen og prosjektleder Magnus Campbell.


Tekst: Henrik Sandvik

Midt mellom to lock-downs – 1. september 2020 – møtte 200 sandefjordinger opp til Byutviklingskveld i Kurbadhagen. Det var foredrag, smittevernstiltak og servering, og andebusokningen «Nilsi» sydde det hele sammen som stødig konferansier.

– Det er mange flere meninger og forventninger om sentrum enn noen annen bydel i kommunen, og det er helt naturlig. Det er der vi møtes, handler og finner opplevelser, sier David Bakke Haugen, enhetsleder overordnet planlegging og miljø i Sandefjord kommune.

– Det kom da også frem veldig mange ulike synspunkter på Byutviklingskvelden. Kommunale planer kan legges på flere måter, og vi kommer til å drive med stor grad av medvirkning. Vi skal involvere dem som bruker og utvikler sentrum, og ønsker en helhetlig idé der vi kan se alt i sammenheng, definere hva som skal ligge hvor og finne tiltak som passer inn, fortsetter han.

Alt henger sammen med alt, har en klok politiker sagt. Men:

– Vi kan dessverre ikke ta hensyn til alt. Da blir vi aldri ferdige, innrømmer Bakke Haugen.

Finn ledige jobber i Sandefjord

Planarbeidet har derimot en fastsatt deadline. Målet er å ende opp med et godt styringsdokument i 2022, en plan som skal gi «en helhetlig tenkning på hvordan man skal sikre god infrastruktur på vei og sykkelstier, og sørge for en optimal kollektivtransport mellom næringsområder og sentrum».

Avsnittet er fra Sandefjord kommunes strategiske næringsplan fra 2018, der dette ble nevnt første gang, og videre heter det:

«...skal legge til rette for næringsetablering og boliger, med tilhørende tjenesteyting. Det skal tydelig fremgå hvor man ønsker fortetting, og det skal legges særlig til rette for at unge mennesker på 20-40 år ønsker, og har mulighet til, å bosette seg i byen».

– Det har alltid skjedd mye i sentrum, og det har vært byutvikling her i lang tid. Vårt ønske nå er å rette dette mot et felles mål, en idé om hva Sandefjord sentrum skal være, både identitets- og innholdsmessig, sier Magnus Campbell, som leder kommunens arbeid med Byutviklingsplanen.

Se jobbmulighetene på «Hjem til jul» 2020

Sentrum skal være motoren i det lokale næringslivet. Derfor må det legges opp til nye næringslokaler og tomter, samt parkeringsplasser, kollektivtransport og øvrig infrastruktur. Alt dette er elementer som bedriftene etterspør.

Videre skal det altså være godt å bo i byen. Det betyr at boligarealer, grønne lunger, kulturarenaer, servering og opplevelser hører med. Optimalt sett må man med andre ord mikse alt.

– Vi kan ikke stoppe de globale trendene, som netthandel. Det vi kan gjøre, er derimot å forsøke å styre den lokale utviklingen. Vi kan for eksempel begrense etableringen av store handelssentre i randsonen. Vi kan stimulere til etablering av kulturscener og serveringssteder. Vi kan samarbeide med eiendomsutviklerne, og la dem fortette i noen kvartaler og prioritere miljøet andre steder, sier Campbell.

Planen er å bruke god tid til å snakke med aktørene:

– Vi ønsker at næringene i sentrum skal være robuste og levedyktige. Det er fortsatt enkeltaktørene som må ta risiko. Det er de som må etablere nye tilbud og prosjekter, men vi i kommunen spiller en nøkkelrolle. Med en overordnet plan, bidrar vi til at de kan utvikle sentrum på beste mulig måte, avslutter Bakke Haugen.

Enhetsleder David Bakke Haugen (t.v.) og prosjektleder Magnus Campbell leder prosessen når Sandefjord kommune nå utarbeider den nye byutviklingsplanen. Foto: Eivinn Ueland
Den fleksible kulturarenaen ved Hjertnes er et av mange små og store byutviklingsgrep som vil komme. Illustrasjon: Spir Arkitekter
;