Stor optimisme etter pandemien

Verdens ledere har stor tro på økonomisk vekst. Undersøkelser fra PwC viser at norske ledere mener kompetanseutvikling styrker konkurranseevnen mer enn internasjonale ledere – og de som satser på kompetanseheving er aller mest positive til fremtiden.


Tekst: Henrik Sandvik

 

– Enkelte bransjer er truffet hardt og tar en ufortjent stor del av Norges kostnad under pandemien. Sammenlignet med andre land, har vi det imidlertid ubegripelig bra, sier Morten B. Ness.

PwC-partneren myser mot sola en mars-formiddag i Sandefjord. Påsken er rett rundt hjørnet når vi treffer ham og PwC-kollega Pia Bjørntvedt Wøllo. «Walk and talk»-møter med frisk sjøluft og god avstand byr på et kjærkomment avbrekk fra hjemmekontoret.

Det verdensomspennende revisjons- og konsulentkonsernet har nylig publisert sin globale, årlige CEO-undersøkelse. Funnene gir grunn til optimisme, faktisk var de så positive at CNN refererte til undersøkelsen to ganger på én ettermiddag da den ble publisert.

– På halen av en krise er det kanskje ikke så rart at positiviteten er høy; ting må liksom bare bli bedre. Men vi ser at de norske lederne er sjeldent positive til fremtiden, betydelig mer positive enn ledere internasjonalt, sier Ness.

– Et annet viktig trekk er at de som har fokus på kompetanseheving, er enda mer positive enn dem som ikke har det, supplerer Bjørntvedt Wøllo.

Det er tiden vi lever i som setter kompetanseheving på agendaen i så stor grad. På den ene siden har vi pandemien, som påvirker hvordan vi gjør jobbene våre og lever livene våre.

Parallelt skjer utviklingen rundt oss, ikke minst innenfor digitalisering, i rekordfart. Flere aktører anslår at 30 prosent av dagens jobber vil forsvinne på grunn av automatisering.

– New world, new skills, oppsummerer Ness, og utdyper:

– Denne automatiseringen gjør at ressursene må brukes til andre ting, og dette skaper behovet for kompetansevridning eller -heving. Folk må rett og slett lære seg nye ting. I PwC kaller vi dette «upskilling», som er en av de største trendene vi ser i dag­.

Pandemien spiller en viktig rolle i denne trenden, blant annet når det gjelder hastighet.

– Covid har akselerert utviklingen på mange områder, og vi ser blant annet at mange nå opererer med kortere perspektiver. Det er viktig å våge å prøve ut nye ting, og man har ikke tid til å vente. Den nye normalen er; «la oss bare gjøre det», sier Ness.

Ønsker du å motta nyhetsbrevene våre?

«Upskilling» en viktig faktor for å øke konkurransekraften til bedriftene. For mange handler det det rett og slett om å henge med eller bli forbikjørt.

– Før var automasjon et begrep som først og fremst eksisterte i industrien; det var en utvikling fra menneske til maskin. Nå kommer automasjon med full kraft også over til tjenesteytende næringer, forklarer Bjørntvedt Wøllo, og fortsetter:

– I PwCs nasjonale Kompetanseundersøkelse 2020 sier 81 prosent av respondentene at kompetanseheving blant ansatte er aktuelt nå eller vil bli det fremover.

Dette vil føre til endringer for mange, og det er ikke gjort over natten å innføre store inngripener i en virksomhet.

– Endring er alltid vanskelig, men nå er det tydelig for de fleste at man må. Endring og utvikling må til hvis man ønsker å henge med. Undersøkelsen viser for eksempel at mange medarbeidere er positive til å tilegne seg ny kompetanse, sier Bjørntvedt Wøllo.

Finn ledige jobber i Sandefjord!

Dette stiller igjen krav til strategisk kompetanseledelse; å identifisere kompetansegap i bedriften og planlegge tiltak deretter. En rekke spørsmål dukker da opp, forklarer Bjørntvedt Wøllo:

– Hvor er min virksomhet om 3-5 år – og hvor er markedet? Hva vil det være viktig å kunne da? Har vi kompetansen vi trenger for å komme dit? Og til slutt; kan vi utvikle dem vi har eller må vi rekruttere nye mennesker?

Det er ikke enkelt å svare på slike spørsmål i en tid da alt tilsynelatende utvikler seg i ekspressfart.

– Det beste rådet er trolig å følge godt med; ta til seg impulser og innsikt, aldri bli ferdige med å lære nye ting. Den som slutter å utvikle seg, vil trolig være den som sliter aller mest, avslutter Ness.

– Endring og utvikling må til hvis man ønsker å henge med, sier Pia Bjørntvedt Wøllo i PwC. Foto: Heidi Marie Gøperød
– New world, new skills, kommenterer partner Morten B. Ness i PwC. Foto: Heidi Marie Gøperød

iSandefjord

* Saken ble først publisert i «iSandefjord» i april 2021.

* Lages av Sandefjord Næringsforening og BK. 

* Ble distribuert til alle husstander i Sandefjord.

* Du kan lese «iSandefjord» digitalt ved å klikke HER

;