Aqualis Offshore går mot strømmen

Aqualis Offshore i Sandefjord har vokst betydelig i et svakt marked. Nøkkelen er flere ben å stå på.


– Markedet vi hovedsakelig opererer i har falt betydelig de siste par årene. Siden vi startet opp i 2013 har vi imidlertid vokst kraftig i et fallende marked, sier Bjørn Håvard Brænden i Aqualis Offshore.

46-åringen holder til daglig til på kontorfellesskapet Torp IT på Søndre Kullerød – nær mer kjente Sandefjord-selskaper som for eksempel Komplett – men befinner seg i skrivende stund på ONS 2016 i Stavanger.

Brænden er Europa-direktør for selskapet som utgjør ett av tre virksomhetsområder i det børsnoterte Aqualis-konsernet – der den kjente finansmannen og sandefjordingen Øystein Stray Spetalen frem til relativt nylig var største aksjonær.

– Vi er en blanding av sjømenn og ingeniører med bred offshoreerfaring og tilbyr et integrert tjenestetilbud. Det betyr at vi enten kan jobbe direkte for kundene våre på engineering- eller offshoreprosjekter, eller vi kan operere som uavhengig tredjepart på for eksempel marine warranty, dynamisk posisjonering eller technical due diligence-jobber, sier Brænden.

Denne bredden har vært med på å «redde» selskapet de seneste par årene. Da Aqualis Offshore la frem andrekvartalstall for markedet i forrige uke, viste rapporten nedgang i både omsetning og driftsresultat fra samme periode i fjor.

– Pilene har imidlertid pekt opp på de fleste områder sammenlignet med første kvartal 2016, presiserer Brænden, og viser blant annet til ordrereserven og det generelle aktivitetsnivået.

Selskapet har greid å tilpasse seg endringene i markedet på en god måte, mener han.

– Siden vi jobber mot det marine segmentet av olje- og gassbransjen, har det gitt oss muligheter til å reposisjonere noe av vår kapasitet over til shipping og maritim bransje, sier Brænden, og fortsetter:

– Vi merker også at det lave generelle aktivitetsnivået har sendt mye av offshoreflåten i opplag. Vi er en stor aktør innen riggflyttingsoperasjoner og har vært involvert i flytting av flere rigger til opplag i det siste.

 

Klikk HER for å registrere deg for våre nyhetsbrev!

Aqualis Offshore kategoriserer seg selv som et spesialisert konsulentselskap som leverer marine og ingeniørtjenester til offshoresegmentene i oljeindustrien. Nedslagsfeltet til selskapets ingeniører og konsulenter er stort og mangslungent, og nedgangen i markedet har «tvunget frem» et nytt virksomhetsområde.

– Den siste tiden har vi utviklet tjenester og vokst innen «technical due diligence». Dette er tekniske tjenester til banker og finansinstitusjoner som selv har begrenset teknisk ekspertise in-house, sier Brænden.

Denne kompetansen er nødvendig i flere aktuelle situasjoner.

– Ta for eksempel restruktureringer, eierskifter hos fartøyeiere og der långivere går direkte inn – dette er situasjoner der vi assisterer med vår tekniske ekspertise og kunnskap om fartøyene. Både angående operasjonskapasiteter, men også inspeksjoner av gjeldende kondisjon eller situasjon i opplag, utdyper han.

LYSE UTSIKTER: Aqualis Offshore har den siste tiden vokst betraktelig selv om markedet har gått kraftig ned.
NYE FELT: Aqualis Offshore har utviklet nye tjenester innen technical due diligence, og bistår blant andre finansinstitusjoner.

Aqualis Offshore

  • Spesialisert konsulentselskap som leverer marine og ingeniørtjenester til offshoresegmentene i oljeindustrien.
  • Kjernekompetanse innen konsept-, FEED og basic design ingeniørtjenester for oppgraderinger og konverteringer av oppjekkbare og halvt nedsenkbare rigger, FPSOer og flytere.
  • Selskapet gjør også oppdrag innen rådgivning og ledelse knyttet til transport og installasjon.
  • Har norsk base på Søndre Kullerød i Sandefjord.
  • Er en del av det børsnoterte Aqualis-konsernet som har 22 kontorer i 15 land. De to andre er Offshore Wind Consultants og Adler Solar.
  • Les mer om selskapet HER.
;