Verdt å vite om Vestfolds mest folkerike kommune

Den kommende storkommunen er Vestfolds mest folkerike. Her er noen tørre fakta om Sandefjord.

Sandefjord, Stokke og Andebu leverte søknad om sammenslåing 6. februar 2015. Sandefjord blir slått sammen med Stokke og Andebu kommuner 1. januar 2017, og «Nye Sandefjord» blir dominerende i fylket på flere måter.

Folketallet stiger hvert år

Sandefjord er ikke Vestfolds største kommune, men den er den mest folkerike. Hvert år øker folketallet med cirka 500 innbyggere - hvilket vil si en oppgang på om lag én prosent. De siste årene har om lag 2.000 personer flyttet til kommunen hvert år. Det er flere enn det som flytter fra Sandefjord, og nettoinnflyttingen har de siste årene ligget på 300 personer årlig. Samtidig kommer det flere sandefjordinger til verden enn det som forlater den.

Kystlinje på 146 kilometer med 116 øyer og holmer

Sandefjord har et areal på 121,8 kvadratkilometer. Med halvøyene Østerøya og Vesterøya har byen en kystlinje på hele 146 kilometer, med 116 øyer og holmer. Mangfoldet av svaberg, strender og lune viker gir flotte muligheter for rekreasjon, både for tilreisende og fastboende.

Sandefjord sentrum

Byens sentrum ligger ved bunnen av Sandefjordsfjorden. Fjorden er 9 kilometer lang, og ligger som en sørlig, blå veiviser mot havet og nabolandet Sverige. Selve navnet Sandefjord stammer fra gården Sandar som lå innerst i fjorden. Sandefjord sentrum ligger omkranset av Preståsen, Mølleråsen og Mokollen i øst og nord, og Hauan- og Hjertnesåsene i vest.

Mot nord stiger landskapet opp mot raet. Moreneryggen, som er mellom en halv og halvannen kilometer bred, strekker seg gjennom store deler av Vestfold. Raet ble dannet for over 10.000 år siden da den store innlandsisen som dekket landet trakk seg tilbake. På andre siden av raet preges landskapet av jordbruks- og skogsområder.

I nord grenser Sandefjord til Stokke kommune, i vest til Andebu, i sørvest til Larvik og i øst til Tønsbergfjorden og Tjøme.

45.000 INNBYGGERE: Sandefjord ligger ved bunnen av Sandefjordsfjorden, og er den mest folkerike kommunen i Vestfold.