Sandefjord er Norges mest boligvennlige storkommune

Det er viktig at det bygges både nok og riktige boliger til befolkningen. Sandefjord kommune går seirende ut blant alle storkommuner i Norge i Boligvennlighetskåringen som ble lansert i april 2023.


I den landsomfattende undersøkelsen «Boligvennlighetskåringen» rangerer NBBL (Norske Boligbyggerlag) i hvilken grad kommunene sørger for at det kan bygges nok boliger og riktige boliger, samt at tidsbruk og gebyrer er på et fornuftig nivå. Sandefjord kommune topper kåringen blant storkommunene, og skiller seg positivt ut ved:

  • Ingen private planforslag ble avvist gjennom et helt år
  • Kommunal tidsbruk for behandling av reguleringsplaner er 129 dager. (Til sammenligning har Bergen 480 dager)
  • En stor andel innvilgede byggesøknader. Kun 1,4 % av søknadene blir avslått
  • Behandler byggesaker med 12 ukers frist på kun 4,4 uker
  • Høy boligreserve
  • Lav gjennomsnittlig boligpris

– Kommuner som lykkes i kåringen, bidrar til å holde boligbyggingen oppe og boligprisene nede. Kommuner med for få byggeklare tomter, høye gebyr og lang saksbehandlingstid bidrar til unødvendig høye boligpriser og et dårligere utvalg av boliger for sine innbyggere, og kommer dårlig ut i kåringen. Det er Sandefjord som har lykkes best av de 20 største kommunene, forklarer Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

Det gode liv finner du i Sandefjord. Les mer her: Tenk Bolig

 

 

;