Gründeriet - gründerhuset i Sandefjord

Vi heier på deg når du gjør det bra. Heier deg videre når du gjør feil. Og vi synes at de som tør å prøve er modige. I Sandefjord finnes ingen jantelov.

Fakta om Gründeriet

Antall gründerbedrifter på huset: 62
Antall gründerbedrifter støttet de siste 5 årene: 121
Totalt antall arbeidsplasser skapt: 135
Overlevelsesrate de siste 5 årene: 86% 

Sandefjord har en helt unik gründerkultur med over 500 bedriftsetableringer årlig. Byen har mange modige mennesker som våger å satse på en idé de brenner for og et ønske om å skape sin egen bedrift.

Terskelen er nok lavere for å starte egen bedrift når mange av oss som bor i byen har familie eller venner som selv er gründere. Kjenner du en gründer er det kanskje lettere å selv ta gründer-steget.

Gründerne som blir en del av Gründeriet får det faglige påfyllet som trengs for å være gründer. Vi tilbyr foredrag, workshops og har interne faste møter hvor gründerne deler utfordringer de har med hverandre, deler tanker og perspektiver og gir hverandre ny innsikt.

Vi har også et eget inkubatorprogram, en slags entreprenørskapsskole, hvor vi hjelper deg som gründer med å utvikle solide og kommersielle forretningsmodeller. For entreprenørskap er et fag som må læres. Blir du en del av Gründeriet vil du øke sannsynligheten for å lykkes.

Blant våre gründerselskaper har vi 86% suksessrate blant de bedrifter som er etablert . Landsgjennomsnittet etter 5 år er på 28%. Tallenes tale viser at vi gjør noe riktig på Gründeriet i Sandefjord.