Teknomed

Teknomed produserer og tilpasser ortopediske hjelpemidler. Avanserte proteser og annet medisinsk utstyr har ført til både Gaselle-status og gründerpriser for Sandefjord-selskapet.
Teknomed produserer og tilpasser ortopediske hjelpemidler til stadig flere mennesker fra basen i Sandefjord.

Teknomed ble etablert av tre gründere i 2002, og har hatt jevn og sunn vekst hele veien. Selskapet ble blant annet Gaselle-bedrift i både 2006 og 2007, og vant Gründerprisen i 2010.

Teknomed har 32 medarbeidere, som produserer og tilpasser ortopediske hjelpemidler som blant annet proteser.

Teknomed opprettet en avdeling i Porsgrunn i 2010, men det meste foregår på Skolmar i Sandefjord. Selskapet flyttet til nye lokaler her i 2014.

For å fortsette den stabile og gode utviklingen, vil tilgangen på dyktige ortopediingeniører og -teknikere være avgjørende. Selskapet har blant annet medarbeidernes kompetanseutvikling høyt oppe på agendaen.

Både de eksisterende ansatte og eventuelt nyansatte – når ledige stillinger blir lyst ut – ventes å støtte oppunder visjonen til Teknomed: «Beste funksjon og livskvalitet for den enkelte».

Fakta

  • Omsetning: 32 millioner
  • Antall ansatte: 32
  • Adresse: Skolmar 13, 3232 Sandefjord
  •  
  • www.teknomed.no