Skaun Advokatfirma

Skaun Advokatfirma er spesialisert på fagområdene kjøps- og kontraktsrett, arbeidsrett, eiendomsrett og familierett. Vi er 8 advokater og advokatfullmektiger som bistår næringslivet og privatpersoner. Vårt engasjement er lokalt og vi bidrar til og gjøre byen et mer attraktivt sted ved å skape arbeidsplasser og tilby tjenester – de tre sist ansatte fullmektiger er innflyttere.
Foto: Jon Erik Andersen/Fogra Reklamefoto AS

Spesialiserte fagområder

Skaun Advokatfirma ble etablert i 2018 for å være et fullservice advokatfirma i Sandefjord. Med stor tro på at en spesialisering gir et bedre produkt har de konsentrert sine fagområder rundt sentrale disipliner som kjøps- og kontraktsrett, arbeidsrett, eiendomsrett og familierett.

Høy faglig kompetanse til avtalt tid

Skaun Advokatfirma skal gi råd effektivt, med høy faglig kompetanse og til avtalt tid. Skaun Advokatfirma har et uttalt mål om vekst, og erfarer at oppdragsmengden til stadighet øker. Ambisjonene er å bidra til vekst og positiv utvikling for Sandefjords næringsliv gjennom profesjonalitet, handlekraft og inspirasjon.

Representerer alle

Deres kunder er private og næringsdrivende, boligselskaper og ansatte, trygdede og forulykkede, selgere og kjøpere. Kort fortalt; de representerer alle typer klienter.

Fakta