Signo Vivo

Signo Vivo er en del av den ideelle stiftelsen Signo som består av 8 virksomheter som ligger i Oslo, Bergen, Trondheim og Sandefjord/Andebu.

4 av virksomhetene ligger i Andebu, og Signo Vivo er en av disse. Vi gir tegnspråklige omsorgstjenester på vegne av norske kommuner. Mottakere av disse tjenestene er personer fra hele landet.

Personene som flytter til oss, er voksne over 18 år, de har kombinasjoner av hørselstap, døvblindhet, utviklingshemning, og andre funksjonsnedsettelser. De trenger å leve og bo i et miljø der kommunikasjon foregår på tegnspråk, og i Signo Vivo er det i tillegg særlig fokus på individuell og helhetlig tilrettelegging av hverdagslivet.

Forstå og bli forstått er et prinsipp for innhold i tjenestene våre, og det er først og fremst gjennom tegnspråk at dette skjer. Når en person velger å bosette seg der Signo gir tjenester, samarbeider vi med andre Signo-virksomheter om tilrettelagt og tegnspråklig arbeid og/eller voksenopplæring.

Våre ansatte er blant de beste til å utøve tjenester som inneholder en kombinasjon av tegnspråk, og miljøterapeutisk tilrettelegging. Alle som begynner å arbeide hos oss, får mulighet for å lære et nytt språk, og går gjennom et obligatorisk opplæringsprogram der tegnspråkopplæring har hovedfokus.

I Signo Vivo jobber det flere døve som har tegnspråk som sitt førstespråk. Dermed vil både praktisk tjenesteutøvelse, og samarbeid med kollegaer som snakker tegnspråk, gi et godt grunnlag for å lære språket.

Signo Vivo har hatt stor vekst i antall tjenestemottakere de siste årene. Vi gir tjenester til i underkant av 100 personer, fordelt på 17 boliger med egne leiligheter. En av disse boligene ligger i Sandefjord, de øvrige ligger i Andebu. Våre tjenester er etterspurte, og vi planlegger utvidelse ved at det skal bygges to nye boliger. En bolig for personer som er medfødt døvblinde, og en for personer som trenger en forsterket boform. Det innebærer at vi kommer til å ha stort behov for å utvide med flere kvalifiserte fagpersoner.

Signo ble grunnlagt i 1898 i Oslo, og i 2023 feirer Signo 125 års jubileum. Aktiviteter med et historisk sus vil prege Signo i Andebu i det kommende året.   

Maximus som spiller her låta «God natt».Fakta

  • Omsetning: 1 mrd NOK
  • Antall ansatte: 600
  • Adresse: Andebu Sentrum 1, 3158 Andebu
  •  
  • www.signo.no

Ledige stillinger

Seksjonsleder

Les mer her

Miljøterapeut

Les mer her

Miljøarbeider

Les mer her