Sandefjord Næringsforening

Næringsutvikling

Med over 500 medlemsbedrifter er Sandefjord Næringsforening en viktig samarbeidspartner og møteplass for næringslivet.

Filmen viser noen høydepunkter fra vårt kick-off for næringslivet i Nye Sandefjord på Hjertnes 19. januar 2017.

Fakta

MØTEPLASS: SNF inviterer til månedlige frokostmøter med sosialt og faglig innhold. Her fra Midtåsen i 2015.

Sandefjord Næringsforening eksisterte først under et annet navn, nemlig Sandefjord Industriforening, men som Sandefjord Næringsforening har det vært en kraftig vekst de seneste årene.

Nettverksbygging er sentralt i Sandefjord, og SNF er blitt en viktig arena med en sentral røst inn mot politiske myndigheter og andre instanser i næringslivet.

Medlemsbedrift nummer 500 har kommet til i løpet av høsten 2018, og medlemsmassen gjenspeiler mangfoldet i Sandefjord – både når det gjelder størrelse og bransjer. Frem mot kommunesammenslåingen holdt SNF fokus på å spre seg ut i Andebu og Stokke, og flere bedrifter herfra har kommet til.

SNF jobber etter følgende tre satsingsområder:

* Fremme næringsvekst.
* Bygge forretningsnettverk.
* Tilføre ny kunnskap.

Vinteren 2015 fikk SNF sin andre heltidsansatte i Henrik Sandvik. Halvparten av hans arbeidstid går med som prosjektleder for Grenseløse muligheter – som har munnet ut i omdømmeprosjektet Grenseløse muligheter og markedsføringskampanjen «Tenk stort, tenk Sandefjord». Fra 1. januar 2017 kom medarbeider nummer tre inn i staben - nemlig administrasjonsmedarbeider Mona Visted.

Les mer på www.sandefjordnaringsforening.no.