Sandefjord Næringsforening

Med fem fulltidsansatte og over 570 medlemsbedrifter er Sandefjord Næringsforening en viktig samarbeidspartner, stemme og møteplass for næringslivet.

Sandefjord Næringsforening har opplevd kraftig vekst gjennom flere år. Nettverksbygging er sentralt i Sandefjord, og SNF er den største møteplassen for næringslivet i regionen. Foreningen har en viktig stemme inn mot politiske myndigheter og andre instanser i næringslivet. SNF driver også prosjektene Gründeriet og Tenk Sandefjord.

Per januar 2024 er det i overkant av 570 medlemsbedrifter i Sandefjord Næringsforening. Medlemsmassen gjenspeiler mangfoldet i Sandefjord – både når det gjelder størrelse og bransjer.

SNF jobber etter følgende tre satsingsområder:

* Fremme næringsvekst
* Bygge forretningsnettverk
* Tilføre ny kunnskap

Sandefjord Næringsforening arrangerer månedlige frokostmøter, den årlige Torpkonferansen og en rekke mindre fagsamlinger og nettverksgrupper. I alt er det omkring 80 arrangementer i SNF-regi i året. SNF samarbeider tett med kommunen, fylkeskommunen, medlemsbedriftene og de andre næringsforeningene i regionen, og har blitt et forbilde for næringsforeninger i hele landet på grunn av sitt høye aktivitetsnivå, sterke oppslutning og positive kraftige vekst.

Fakta