Sandefjord Næringsforening

Næringsutvikling

Med fire fulltidsansatte og nærmere 550 medlemsbedrifter er Sandefjord Næringsforening en viktig samarbeidspartner, stemme og møteplass for næringslivet.

Fakta

Sandefjord Næringsforening har opplevd kraftig vekst gjennom flere år. Nettverksbygging er sentralt i Sandefjord, og SNF er den største møteplassen for næringslivet i regionen. Foreningen har en viktig stemme inn mot politiske myndigheter og andre instanser i næringslivet. SNF driver også prosjektene Gründeriet og Tenk stort, tenk Sandefjord.

Pandemien skaper utfordringer for mange, men det er også enkelte bedrifter som gjør det bedre enn noen gang. Kontrastene er store, og pr. mars 2021 er det nærmere 550 medlemsbedrifter i Sandefjord Næringsforening. Medlemsmassen gjenspeiler mangfoldet i Sandefjord – både når det gjelder størrelse, bransjer og geografi; det har blant annet kommet inn mange nye medlemsbedrifter fra gamle Andebu og Stokke kommune etter kommunesammenslåingen.

SNF jobber etter følgende tre satsingsområder:

* Fremme næringsvekst
* Bygge forretningsnettverk
* Tilføre ny kunnskap

I normale tider tilbyr foreningen månedlige frokostmøter, den årlige Torpkonferansen og en rekke mindre fagsamlinger og nettverksgrupper. I alt er det godt over 30 arrangementer i SNF-regi hvert år, og i tillegg kommer andre arrangementer og aktiviteter. SNF samarbeider tett med kommunen, fylkeskommunen, medlemsbedriftene og de andre næringsforeningene i regionen, og har blitt et forbilde for næringsforeninger i hele landet på grunn av sitt høye aktivitetsnivå, sterke oppslutning og positive kraftige vekst.