Sandefjord kommune

OFFENTLIG

Sandefjord er en attraktiv kommune med ca. 62.000 innbyggere, stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og rekreasjonsområder. Kommunen har omkring 5.000 ansatte.

Ledige stillinger

Saksbehandler

Les mer her.

Saksbehandler

Les mer her.

Sandefjord har mye å by på, og er en velfungerende kommune med cirka 5.000 medarbeidere. Foto: Martin Bonden

1. januar 2017 slo kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord seg sammen til én kommune; Sandefjord kommune. Dette var den første sammenslåingen i kommunereformen som ble vedtatt av Stortinget i 2014. I forbindelse med sammenslåingen ble det foretatt en grensejustering i Stokke, slik at Vear har blitt en del av Tønsberg.

Sandefjord kommune er etter dette Vestfold fylkes mest folkerike kommune med i overkant av 62.000 innbyggere.

En av de viktigste begrunnelsene for at Stokke, Andebu og Sandefjord slo seg sammen til en felles kommune, er at man sammen blir bedre og kan få til enda mer enn det man kan alene. Og selv om det vil ta noe tid før innbyggerne opplever de store gevinstene på alle områder, er det allerede gode synergier å spore flere steder. 

Kommunens ubeskjedne budskap er at de har mange dyktige medarbeidere som gjør en stor forskjell for den enkelte - enten det er fireåringen i Høyjord barnehage eller 78-åringen på Forsmann bo- og aktivitetssenter.

Les mer i kommunens eget innbyggermagasin :-)

Fakta

  • Omsetning:
  • Antall ansatte: 5000
  • Adresse: Sandefjordveien 3, 3202 Sandefjord

Les mer på https://www.sandefjord.kommune.no/