Sandefjord kommune

OFFENTLIG

Sandefjord er en attraktiv og veldrevet kommune med solid økonomi. Omkring 5.000 mennesker har kommunen som sin arbeidsgiver.

Ledige stillinger

Leder i avdeling vann og avløp

Les mer her

Engasjert og positiv sykepleier søkes

Les mer her

Fagarbeider innen IKT/elektro/automasjon 2 stillinger i 2-årig prosjekt

Les mer her

Avdelingsleder Nygård bo- og behandlingssenter avdeling A

Les mer her

Avdelingsleder NAV Integrering og kvalifisering

Les mer her

Rådgiver - innen helseområdet

Les mer her

Rådgiver i fagteam

Les mer her

Sykepleier

Les mer her

Vernepleier/sykepleier

Les mer her

Sandefjord har mye å by på, og er en velfungerende kommune med cirka 5.000 medarbeidere. Foto: Martin Bonden

1. januar 2017 slo kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord seg sammen til én kommune; Sandefjord kommune. Dette var den første sammenslåingen i kommunereformen som ble vedtatt av Stortinget i 2014. I forbindelse med sammenslåingen ble det foretatt en grensejustering i Stokke, slik at Vear har blitt en del av Tønsberg.

Sandefjord kommune er etter dette Vestfold fylkes mest folkerike kommune med i overkant av 62.000 innbyggere.

En av de viktigste begrunnelsene for at Stokke, Andebu og Sandefjord slo seg sammen til en felles kommune, er at man sammen blir bedre og kan få til enda mer enn det man kan alene. Og selv om det vil ta noe tid før innbyggerne opplever de store gevinstene på alle områder, er det allerede gode synergier å spore flere steder. 

Kommunens ubeskjedne budskap er at de har mange dyktige medarbeidere som gjør en stor forskjell for den enkelte - enten det er fireåringen i Høyjord barnehage eller 78-åringen på Forsmann bo- og aktivitetssenter.

Les mer i kommunens eget innbyggermagasin :-)

Fakta

  • Omsetning:
  • Antall ansatte: 5000
  • Adresse: Sandefjordveien 3, 3202 Sandefjord

Les mer på https://www.sandefjord.kommune.no/