Sandefjord kommune

Sandefjord er en attraktiv og veldrevet kommune med solid økonomi. Omkring 5.500 mennesker har kommunen som sin arbeidsgiver.
Sandefjord har mye å by på, og er en velfungerende kommune med cirka 5.500 medarbeidere. Foto: Martin Bonden

1. januar 2017 slo kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord seg sammen til én kommune; Sandefjord kommune. Dette var den første sammenslåingen i kommunereformen som ble vedtatt av Stortinget i 2014. I forbindelse med sammenslåingen ble det foretatt en grensejustering i Stokke, slik at Vear har blitt en del av Tønsberg.

Sandefjord kommune er etter dette Vestfolds mest folkerike kommune med i overkant av 65.000 innbyggere.

En av de viktigste begrunnelsene for at Stokke, Andebu og Sandefjord slo seg sammen til en felles kommune, er at man sammen blir bedre og kan få til enda mer enn det man kan alene. 

Kommunens ubeskjedne budskap er at de har mange dyktige medarbeidere som gjør en stor forskjell for den enkelte - enten det er fireåringen i Høyjord barnehage eller 78-åringen på Forsmann bo- og aktivitetssenter.

Sandefjord har høye ambisjoner på næringsutvikling, og jobber aktivt med viktige drivere for næringslivet, som arealer og lokaler, infrastruktur og tilgang på arbeidskraft. Forutsigbarhet overfor næringslivet og rask og effektiv saksbehandling er også tydelige målsetninger i kommunens strategiske næringsplan.

Du kan lese mer i kommunens eget innbyggermagasin eller seniormagasinet :)

Fakta

Ledige stillinger

Veileder i hjemmet

Les mer her

Rådgiver barnehagemyndighet

Les mer her

Avdelingsleder for Byggdrift Rådhus

Les mer her