Sandefjord Byen Vår

Sandefjord Byen Vår brenner for sentrum som møteplass, handelsarena og midtpunkt for all byutvikling. Ambisjonen er å skape Norges beste bysentrum i Norges beste by.
Sandefjord Byen Vår står for dekorering av gatene i sentrum, blant annet før jul. Foto: Jørn Tore Røed

Alle små og mellomstore byer jobber hardt for å skape liv i sentrum, og Sandefjord er intet unntak. Handelsstanden i Vestfold-byen representeres av Sandefjord Byen Vår, som gjennom næringspolitiske grep og egne aktiviteter forsøker å opprettholde og videreutvikle en ledende og levende handels- og serviceby.

Sandefjord Byen Vår har flere friske mål:

* Å skape Norges beste bysentrum i Norges beste by.

* Sentrum skal være kjernen og byens viktigste møteplass.

* Sentrum skal være byens hovedarena for blant annet handel og kultur.

Sandefjord Byen Vår favner gårdeiere og næringsdrivende innen handel, og har blant annet styringen på det mange anser som de viktigste dagene gjennom et år i Sandefjord. Blant disse er Handelens Dag og Markedsdagen – hvilket begge er konsepter som vokser kraftig i omfang. SBV deltar aktivt i ulike samarbeidsfora beliggende mellom næringslivet og den politiske arena, etater og næringsliv, og arbeider for å gi publikum i Sandefjord en god opplevelse av å bevege seg i sentrum.

Fakta