Sandefjord Byen Vår

Sandefjord Byen Vår brenner for sentrum som møteplass, handelsarena og midtpunkt for all byutvikling. Ambisjonen er å skape Norges beste bysentrum i Norges beste by.
Sandefjord Byen Vår AS i samarbeid med Sandefjord kommune og næringslivet for øvrig sørger for vinterbelysning og julebelysning i sentrums gater. Foto: Jørn Tore Røed

Alle små og mellomstore byer jobber hardt for å skape liv i sentrum, og Sandefjord er intet unntak. Sandefjord Byen Vår AS er en interesseorganisasjon for virksomheter i sentrum som gjennom næringspolitiske grep og egne aktiviteter jobber for å markedsføre og videreutvikle en ledende og levende handels- og serviceby.

Sandefjord Byen Vår har flere friske mål:

* Å skape Norges beste bysentrum i Norges beste by.

* Sentrum skal være kjernen og byens viktigste møteplass.

* Sentrum skal være byens hovedarena for blant annet handel, kultur og gode opplevelser.

Sandefjord Byen Vår favner gårdeiere,  næringsdrivende innen handel og andre tjenesteytende næringer, og har blant annet styringen på det mange anser som de viktigste dagene gjennom et år i Sandefjord. Blant disse er Handelens Dag og Markedsdagen – hvilket begge er konsepter som vokser kraftig i omfang. SBV deltar aktivt i ulike samarbeidsfora beliggende mellom næringslivet og den politiske arena, etater og næringsliv, og arbeider for å gi publikum i Sandefjord en god opplevelse av å bevege seg i sentrum.

Fakta