KPMG Sandefjord

Revisjon og rådgivning

Høsten 2016 ble tre Vestfold-kontorer samlokalisert, og KPMG Sandefjord er nå én av revisjons- og konsulentkonsernets 26 avdelinger i Norge.

Ledige stillinger

Senior revisor

KPMG Vestfold opplever økende etterspørsel og har sterke ambisjoner om videre vekst fra hovedkontoret i Sandefjord. Selskapet søker nå etter erfarne revisorer som vil være med på å styrke laget.

Les mer her.

KPMG er et globalt nettverk med selskaper som leverer tjenester innenfor revisjon, regnskap, rådgivning, skatt, avgift og forretningsjus. Konsernet har virksomhet i 155 land og finnes på 26 ulike lokasjoner i Norge. Mange fagfelt er representert i KPMG: både økonomer, revisorer, jurister, ingeniører, strateger og spesialister jobber side om side for å skape verdi for oppdragsgivere i privat og offentlig sektor.

Revisjons- og rådgivningsselskapet har som mål å være det klare valget for ansatte og kunder, og har blant annet fokus på kontinuerlig kompetanseutvikling internt.

Samlokalisering

KPMG har cirka 1.000 ansatte i Norge, og ledige stillinger lyses ut jevnlig. Fremover vil følgende kompetanse være avgjørende for å oppnå målene:

* Bachelor- og masterstudenter innen økonomifag og revisjon med gode kvalifikasjoner.

* Dyktige revisorer, økonomer og advokater.

KPMG-kontorene i Tønsberg og Sandefjord ble etablert på 1980-tallet, mens Larvik kom til i 2004. Høsten 2016 ble de ansatte på tre kontorene samlet på et nytt hovedkontor på Fokserød nord i Sandefjord.

Fakta

  • Omsetning: 1,3 milliarder (i Norge)
  • Antall ansatte: 1000
  • Adresse: Nordre Fokserød 14, 3241 Sandefjord

Les mer på https://home.kpmg.com/no/nb/home.html