Hjertnes Eiendom

Eiendom

Hjertnes Eiendom eier, drifter, forvalter og utvikler boliger og næringseiendommer. Selskapet har en stor tomtereserve og et bankende hjerte for sentrumsutvikling.

Fakta

  • Omsetning: 90 millioner
  • Antall ansatte: 8
  • Adresse: Rådhusgata 11, 3211 Sandefjord
  • www.hjertnes.com
Hjertnes Eiendom er en av Vestfolds største innen eiendom. Her fra et av selskapets prosjekter i Sandefjord.

Hjertnes Eiendom har sitt utspring fra Hotvedtmoen Eiendomsselskap AS, som ble etablert av Thorbjørn Hansen i 1977. I tiden frem til 2005 vokste selskapet seg til å bli Vestfolds største eiendomsselskap, og gründeren fra Sandefjord valgte å selge hele selskapet til NRP Realfinans. En del av eiendommene uten lokal tilknytning ble solgt ut. Så, i 2010, ble det gjennomført en omstrukturering av selskapet, og det nye morselskapet ble hetende Hjertnes Eiendom AS. I 2014 ble så alle selskapets handelseiendommer solgt til HE-Handelseiendom AS.

Det «nye» Hjertnes Eiendom er også en betydelig eiendomsaktør i Vestfold-målestokk. Selskapet omsetter for anslagsvis 90 millioner kroner, leier ut cirka 90.000 kvadratmeter eiendom og har rundt 40.000 kvadratmeter ubebygde tomter. I tillegg forvalter og drifter selskapet om lag 20.000 kvdadratmeter for eksterne kunder.

Segmentene selskapet dekker er handel, logistikk, bolig og eiendomsutvikling. Målet er å være et regionalt eiendomsselskap med spesialkompetanse innen drift, forvaltning og utvikling av eiendom. Det fordrer fornøyde leietagere, ansatte og aksjonærer, samt evne til å være en pålitelig samarbeidspartner.

Den seneste tiden har selskapet satset særlig på utvikling av nye boliger. Hjertnes Eiendom står blant annet bak boligprosjektet Castbergs Have i sentrum av Sandefjord, med 20 boliger, samt leilighetsprosjektet Vesle Hauan med 18 leiligheter, også det i Sandefjord.

Les mer på www.hjertnes.com.