Hjertnes Eiendom

Hjertnes Eiendom eier, drifter, forvalter og utvikler boliger og næringseiendommer. Selskapet har en stor tomtereserve og et bankende hjerte for sentrumsutvikling.
Hjertnes Eiendom er en av Vestfolds største innen eiendom. Her fra et av selskapets prosjekter i Sandefjord.

Hjertnes Eiendom har sitt utspring fra Hotvedtmoen Eiendomsselskap AS, som ble etablert av Thorbjørn Hansen i 1977. I tiden frem til 2005 vokste selskapet seg til å bli Vestfolds største eiendomsselskap, og gründeren fra Sandefjord valgte å selge hele selskapet til NRP Realfinans. En del av eiendommene uten lokal tilknytning ble solgt ut. Så, i 2010, ble det gjennomført en omstrukturering av selskapet, og det nye morselskapet ble hetende Hjertnes Eiendom AS. I 2014 ble så alle selskapets handelseiendommer solgt til HE-Handelseiendom AS.

Det «nye» Hjertnes Eiendom er også en betydelig eiendomsaktør i Vestfold-målestokk. Selskapet omsetter for anslagsvis 90 millioner kroner, leier ut cirka 90.000 kvadratmeter eiendom og har rundt 40.000 kvadratmeter ubebygde tomter. I tillegg forvalter og drifter selskapet om lag 20.000 kvdadratmeter for eksterne kunder.

Segmentene selskapet dekker er handel, logistikk, bolig og eiendomsutvikling. Målet er å være et regionalt eiendomsselskap med spesialkompetanse innen drift, forvaltning og utvikling av eiendom. Det fordrer fornøyde leietagere, ansatte og aksjonærer, samt evne til å være en pålitelig samarbeidspartner.

Den seneste tiden har selskapet satset særlig på utvikling av nye boliger. Hjertnes Eiendom står blant annet bak boligprosjektet Castbergs Have i sentrum av Sandefjord, med 20 boliger, samt leilighetsprosjektet Vesle Hauan med 18 leiligheter, også det i Sandefjord.

Les mer på www.hjertnes.com.

Fakta

  • Omsetning: 90 millioner
  • Antall ansatte: 8
  • Adresse: Rådhusgata 11, 3211 Sandefjord
  •  
  • www.hjertnes.com