Hjertnes Eiendom

Hjertnes Eiendom AS har sitt utspring fra Hotvedtmoen Eiendomsselskap AS som ble etablert i 1977. Selskapet er i dag et eiendomsutviklings- og forvaltningsselskap med en portefølje på ca. 180.000 m2.
Hjertnes Eiendom står blant annet bak leilighetsprosjektet på Christoffer Hvidts Plass i sentrum av Sandefjord, med 12 leiligheter og næringslokalet på bakkeplan.

Hjertnes Eiendom AS eier, utvikler og forvalter bolig – og næringseiendom. Selskapet har 8 ansatte med betydelig bransjekompetanse som jobber aktivt med utvikling av flere spennende prosjekter i Sandefjord sitt område. Ca. 50% av porteføljen driftes og forvaltes for eksterne eiere.

Hjertnes Eiendom AS er en aktiv eier med solid økonomi som er opptatt av å ha fornøyde kunder og leietakere. De har en tilnærming til leietakere og nye prosjekter som er fleksibel og profesjonell. De strekker seg langt for at leietakere skal trives, og garanterer et fullskalatilbud innenfor forvaltning, drift og vedlikehold. Som leietaker hos Hjertnes betyr dette at du kan fokusere på din virksomhet, mens de ivaretar lokalene og omgivelsene rundt.

Segmentene selskapet dekker er handel, logistikk, bolig og eiendomsutvikling. Målet er å være et regionalt eiendomsselskap med spesialkompetanse innen drift, forvaltning og utvikling av eiendom. Det fordrer fornøyde leietagere, ansatte og aksjonærer, samt evne til å være en pålitelig samarbeidspartner.

Les mer på www.hjertnes.com.

Fakta

  • Omsetning: 3 000 MNOK verdi eiendommer
  • Antall ansatte: 8
  • Adresse: Rådhusgata 11, 3211 Sandefjord
  •  
  • www.hjertnes.com