Henka Revisjon

Henka Revisjon AS leverer revisjons- og rådgivningstjenester til et bredt spekter av små, mellomstore og store virksomheter. Vi har fokus på tilstedeværelse, tilgjengelighet og gode relasjoner til våre kunder.

Revisjon

Enkel tilgang til en kvalifisert diskusjonspartner når du skal lese rimeligheten i viktige regnskapsestimater og andre regnskapsmessige og skattemessige vurderinger. Les mer

Rådgivning

Bedriften utvikler de ansattes kompetanse kontinuerlig gjennom etterutdanning for å kunne ivareta den faglige tyngden innen aktuelle fagområder. Tjenestene bygger på gjensidig tillit og åpen kommunikasjon med kunder. Les mer

Skatt

Regler knyttet til skatter og avgifter endrer seg ofte. Denne holder de seg løpende oppdatert på, og ved bruk av deres tjenester får din bedrift og trygghet for at oppgaver er utarbeidet i henhold til lover og regler. Les mer

Fakta

  • Omsetning: 35 millioner
  • Antall ansatte: 21
  • Adresse: Leif Weldings vei 20, 3208 Sandefjord
  •  
  • henka.no