Henka Revisjon

Henka Revisjon utfører lovbestemt revisjon i samsvar med norske standarder. Dette er deres hovedsatsingsområde og viktigste tjeneste.

Revisjon

Enkel tilgang til en kvalifisert diskusjonspartner når du skal lese rimeligheten i viktige regnskapsestimater og andre regnskapsmessige og skattemessige vurderinger.

Rådgivning

Bedriften utvikler de ansattes kompetanse kontinuerlig gjennom etterutdanning for å kunne ivareta den faglige tyngden innen aktuelle fagområder. Tjenestene bygger på gjensidig tillit og åpen kommunikasjon med kunder.

Skatt

Regler knyttet til skatter og avgifter endrer seg ofte. Denne holder de seg løpende oppdatert på, og ved bruk av deres tjenester får din bedrift og trygghet for at oppgaver er utarbeidet i henhold til lover og regler.

Fakta

  • Omsetning: 25 millioner
  • Antall ansatte: 20
  • Adresse: Leif Weldings vei 20, 3208 Sandefjord
  •  
  • henka.no