Carl C Fon

Med 25 års fartstid og NCC som eier, vokser maskinentreprenørfirmaet Carl C Fon i Sandefjord sterkt. Målet er å doble omsetningen innen 2020.
VOKSER: Carl C Fon er store hjemme i Sandefjord, og gjør også oppdrag andre steder i landet.

Carl C Fon ble stiftet i 1988 av Carl Christian Fon. Maskinentreprenørselskapet har vokst jevnt og trutt, og har hatt en sterk utvikling når det gjelder oppdrag, maskiner og ansatte. Tjenestene dreier seg om arbeider i grunnen – slik som hus-, hytte- og industritomter, samt arbeider med vei, vann, avløp, drenering og asfalt.

For å styrke posisjonen i markedet i årene som kommer, valgte eierne sommeren 2011 å selge alle aksjene i selskapet til NCC Construction. Carl C Fon fikk dermed en solid eier og en god plattform for videre vekst.

Og ambisjonene er det ingenting å si på. Visjonen er å ha doblet omsetningen innen 2020!

Tunge i Sandefjord

Carl C Fon har 180 ansatte, en maskinpark med cirka 120 tunge enheter og en årlig omsetning på 375 millioner kroner. Tross aksjesalget, skal Carl C Fon fortsatt operere som et eget selskap med hovedkontor i Sandefjord.

Det hindrer imidlertid ikke at oppdragene kan befinne seg andre steder. I februar 2015 begynte selskapet for eksempel på et samarbeidsprosjekt i Sandvika med en kontraktsverdi på 1,5 milliarder kroner.

Den videre veksten skal følges av følgende mål:

* Være det beste valget for oppdragsgivere.

* Være bransjens mest attraktive arbeidsplass

* Ved ledige stillinger vil behovet være fagarbeidere på maskin og grunnarbeid, samt prosjekt- og anleggsledelse.

Se mer informasjon på www.carlcfon.no.

Fakta

  • Omsetning: 375 millioner
  • Antall ansatte: 180
  • Adresse: Nordre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
  •  
  • www.carlcfon.no