Capgemini

Capgemini er et globalt konsulentselskap med over 30 års virksomhet i Norge, som spesialiserer seg på teknologi og digital transformasjon.

Teknologisk modenhet og et høyt utdanningsnivå gjør at vi i Norge har spesielt gode forutsetninger for å ta i bruk data og teknologi for å skape ny virksomhet og varige verdier, sikre grønn omstilling av næringsliv og industri, og trygge grunnlaget for fremtidens velferdstjenester. Utfordringen er at den teknologiske utviklingen går så raskt at det er vanskelig å følge med. Mange virksomheter trenger ekspertråd om valg av løsninger eller ekstra kapasitet for å sørge for effektiv implementering i egen organisasjon. 

I Norge har Capgemini-gruppen rundt 1300 medarbeidere som motiveres av å anvende data, strategi og teknologi for å hjelpe kunder i privat og offentlig sektor.

Vi ansetter de skarpeste hodene og de klokeste rådgiverne. Fra kontorer i Sandefjord, Oslo, Bergen, Fredrikstad, Stavanger, Lillehammer og Trondheim hjelper vi kunder over hele landet med situasjonsanalyse, strategi, teknologivalg og implementering.

Capgemini er et globalt konsulentselskap. Det betyr at vi kan trekke på kompetanse og erfaring blant våre 300 000 eksperter fra 50 land over hele verden. Deling av kunnskap på tvers av fagdisipliner, næringer og landegrenser er en del av vår hverdag.

Bruk av data, kunstig intelligens, skytjenester, 5G, cybersecurity og digitale plattformløsninger utgjør kjernen i våre leveranser. Dyp bransjeinnsikt, gode kundereferanser og mer enn 30 års erfaring i Norge gjør at vi er anerkjent som en verdifull samarbeidspartner med et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø preget av entreprenørskap og kvalitet.

Folk trives med og hos oss. Det er vi stolte av.

Med riktig bruk av teknologi kan vi redusere utslipp på land og til havs. Vi kan tilby bedre bruker- og kundeopplevelser. Og vi kan bringe nasjoner, næringer og mennesker nærmere hverandre.

I samspillet mellom mennesker og teknologi bidrar vi til at du får den fremtiden du ønsker deg.

Fakta