A/S Thor Dahl

A/S Thor Dahl har skapt verdier i Sandefjord i over 130 år. Skipsfart er byttet ut med eiendom, men det er fortsatt blå utsikt som gjelder.
A/S Thor Dahl har en stor eiendomsmasse og betydelige utbyggingsmuligheter i Sandefjord.

A/S Thor Dahl ble etablert i Sandefjord helt tilbake i 1887. Selskapet drev med skipshandel, rederivirksomhet, verftsdrift, fangst og foredling som hovednæringer, og har spilt en viktig rolle i Sandefjords og Vestfolds utvikling. I over 100 år var A/S Thor Dahl ledende på sine områder i distriktet.

Nå er skipsfart for lengst skiftet ut med eiendom.

Selskapet eier noen av Sandefjords mest attraktive eiendommer og tomter, og utvikler både nærings-, bolig- og fritidseiendommer. Alle eiendommene ligger ved Sandefjordsfjorden og prosjektene har alle motto »Blå utsikt», noe som er et synlig bevis på selskapets maritime historie.

A/S Thor Dahl eier og leier ut cirka 65.000 kvadratmeter med næringslokaler i Sandefjord, og har stort potensial for videre næringsutbygging på egne tomter. De siste årene har selskapet også utvikler flere sjønære boligprosjekter i Sandefjord, med totalt cirka 220 leiligheter, og tomtebanken gir rom for også mer av dette.

Les mer på www.thordahl.no.

Fakta

  • Omsetning: 108 millioner
  • Antall ansatte: 6
  • Adresse: Ranvikstranda 2, 3212 Sandefjord
  •  
  • www.thordahl.no