Tenk Inkludering

Innvandring til Sandefjord har foregått i generasjoner. Det har gitt kommunen og dens bedrifter mye god arbeidskraft. I tillegg har innvandrerne selv skapt nye arbeidsplasser og nye kulturelle impulser til stor glede for lokalbefolkningen. Sandefjords flerkulturelle innbyggere bidrar til betydelig verdiskaping og representerer en styrke for den attraktive byen Sandefjord.

I Sandefjord bor det rundt 12 300 innbyggere med innvandrerbakgrunn. De kommer fra mer enn 140 nasjoner og av ulike grunner; jobb, kjærlighet, studier, flukt eller andre årsaker. Inkludering og åpenhet har gjort Sandefjord til den storkommunen den er i dag med mange dyktige folk og spennende bedrifter.

Gjennom prosjektet Globale Sandefjord skal mangfoldet i samfunn- og arbeidsliv løftes frem. Prosjektets formål er å bidra med kunnskap, inspirere og legge til rette for bærekraftige inkluderingstrategier som tar i bruk mangfoldets ressurser for at Sandefjord skal være et godt sted å bo, leve og jobbe.

LES MINDRE

I Sandefjord bor det over 140 ulike nasjonaliteter

Globale Sandefjord skal få 1000 personer med innvandrerbakgrunn ut i arbeid i løpet av en treårig prosjektperiode