Anita Krohn Traaseth (juryleder), Ingebjørg Tollnes (daglig leder Sandefjord Næringsforening) og Hanne Marie Pedersen (prosjektleder Tenk Sandedfjord)

Tenk stort-prisen 2022

Tenk stort-prisen hedrer hvert år en Sandefjord-bedrift som har utmerket seg positivt innenfor et gitt tema. Det er PwC og Sandefjord Næringsforening som deler ut prisen, og i år deles prisen ut for fjerde gang.


Vi er inne i en tid hvor nytenkning og endringer preger arbeidshverdagen til de fleste bedrifter. Det er viktig å utvikle seg for morgendagen, tilpasse seg trender i tiden, ha en sterk kultur, fange opp og utvikler nye produkter og/eller tjenester, være god på endringsledelse, tenke stort og iverksette tiltak for å sikre egen konkurransekraft eller tilbyr tjenester som hjelper andre til å omstille seg. På bakgrunn av dette, er temaet for Tenk stort-prisen 2022 OMSTILLING. 

Alle kan nominere sin favoritt, og en jury plukker ut 5 finalister blant de nominerte. Vinneren blir annonsert på julefrokosten til Sandefjord Næringsforening 16. desember.  

Kriterier som skal vektlegges ved nominering:

  • Bedriften har innovasjon høyt på agendaen
  • Bedriften har en sterkt kultur hvor medarbeiderne videreutvikles (kompetanseløft) og utvikles
  • Bedriften tar i bruk ny teknologi og tenker smart 
  • Bedriften driver bærekraftig, både miljømessig, menneskelig- og økonomisk
  • Bedriften er en positiv bidragsyter i Sandefjord

Nomineringen av kandidater startet 01. september og pågår fram til 31. oktober.
Her kan du nominere din kandidat 


Juryen består av næringslivsleder Anita Krohn Traaseth, regionsdirektør i NHO Kristin Saga og PR- og kommunikasjonsekspert Kjell Terje Ringdal. 

 

 

 

 

 

 

;