KPMG Sandefjord

Revisjon og rådgivning

KPMG er etablert på 26 steder i Norge, så også i Sandefjord. Fra høsten 2016 skal de tre Vestfold-kontorene samlokaliseres.

Fakta

KPMG er et globalt nettverk med selskaper som leverer tjenester innenfor revisjon, regnskap, rådgivning, skatt, avgift og forretningsjus. Konsernet har virksomhet i 155 land og finnes på 26 ulike lokasjoner i Norge. Mange fagfelt er representert i KPMG: både økonomer, revisorer, jurister, ingeniører, strateger og spesialister jobber side om side for å skape verdi for oppdragsgivere i privat og offentlig sektor.

Revisjons- og rådgivningsselskapet har som mål å være det klare valget for ansatte og kunder, og har blant annet fokus på kontinuerlig kompetanseutvikling internt.

Samlokalisering

KPMG har cirka 1.000 ansatte i Norge, og ledige stillinger lyses ut jevnlig. Fremover vil følgende kompetanse være avgjørende for å oppnå målene:

* Bachelor- og masterstudenter innen økonomifag og revisjon med gode kvalifikasjoner.

* Dyktige revisorer, økonomer og advokater.

KPMG-kontorene i Tønsberg og Sandefjord ble etablert på 1980-tallet, mens Larvik kom til i 2004. Høsten 2016 skal de ansatte på tre kontorene samles på et nytt hovedkontor på Fokserød nord.

Se mer informasjon på www.kpmg.no.