DNB

Bank

Norges største bank har lange tradisjoner i Sandefjord. Alle banktjenester tilbys fra lokalene midt i byen.

Fakta

  • Omsetning: 49 milliarder (konserntall)
  • Antall ansatte: 11500
  • Adresse: Rådhusgata 15, 3211 Sandefjord
  • www.dnb.no
RASKT OG ENKELT: Nettbank og andre digitale tjenester tar mer og mer over i bankverdenen. DNBs siste nyvinning er Vipps.

DNB ble grunnlagt 4. desember 2003 etter en fusjon mellom Den norske Bank og Gjensidige NOR. Selskapet skiftet navn til DNB i 2011, og er i dag Norges største finanskonsern. I Norden er det kun svenske Nordea som er større. DNB er registrert på Oslo Børs og har den norske stat som sin største eier med vel en tredjedel av aksjene.

Hovedkontoret til DNB ligger i Oslos nye bydel Bjørvika, i den såkalte Barcode-rekken. Filialen i Sandefjord er en av mange rundt om i landet, men som for mange andre banker og andre finansselskaper, foregår mer og mer på nett. Antallet bankkontorer har derfor sunket de siste årene. DNB hadde 220 kontorer landet rundt for åtte år siden. I 2013 falt dette til 180, og ved utgangen av 2014 hadde DNB 137 bankkontorer landet rundt. Finanskonsernet er representert 23 steder internasjonalt, og pr. november 2015 jobber 11.500 mennesker i DNB totalt.

I Sandefjord leverer de DNB-ansatte alle typer banktjenester overfor både bedrifter og privatpersoner. Banken har lange tradisjoner i byen, og holder til i ærverdige lokaler i Rådhusgata. Her sitter en kompetent og lokal stab som også vet å benytte seg av konsernmulighetene når kunden har behov litt utover det vanlige.

Les mer på www.dnb.no.