Sandefjords Blad

Sandefjords Blad har forarget og gledet siden 1859. De første 140 årene som papiravis, nå også som eAvis og nettavis på desktop og mobil.
HJERTE OG PULS: Sandefjords Blad holder til midt i sentrum, og forsyner byens innbyggere med nyheter i flere kanaler.

Sandefjords Blad har forsynt byens borgere med daglige nyheter i godt og vel halvannet århundre. I medieverdenen har det imidlertid skjedd mer de siste 20 årene enn hele perioden frem til det, så også for Sandefjords Blad.

Hverdagen for lokalavisen i Sandefjord har de siste årene vært preget av det å forstå lesernes digitale brukervaner og henge med i et informasjonssamfunn der alt går svært raskt. Det gjenspeiler seg i at mye av satsingen nå pågår på nettversjonen sb.no, som for øvrig også samarbeider om redaksjonell produksjon til regionsnettstedet vestviken24.no.

Sandefjords Blad har 32 ansatte og holder til midt i sentrum. Visjonen er å gi byen både hjerte og puls, og avisen har en god standing lokalt. Lesertallet har likevel falt noe tilbake de siste årene, som for de fleste lokalaviser. I 2014 viste opplagstallene fra Mediebedriftenes Landsforening en tilbakegang til 12.149 lesere. I 2006 var tallet 14.600.

Til sammenligning viser de ferskeste tilgjengelige tallene at SB.no hadde 57.500 unike brukere i uka (tall pr. juni 2011), og Sandefjords Blad er også å finne på Twitter, Facebook og mobil.

Les mer på www.sb.no.

Fakta

  • Omsetning: 84,3 millioner
  • Antall ansatte: 32
  • Adresse: Storgata 4, 3210 Sandefjord
  •  
  • www.sb.no