Sandefjord Håndverks- & Industriforening

Bygg og anlegg

Trenger du en seriøs og dyktig håndverker? Det finner du hos bransjeorganisasjonen Sandefjord Håndverks- & Industriforening (SHIF).

Fakta

LANG FARTSTID: SHIF har kjempet for håndverkernes interesser i Sandefjord i over 100 år.

Over 100 år etter stiftelsen, er målet til SHIF fortsatt å fungere som en sosial, relevant og samlende arena for medlemmene. SHIF har kontakt med bedriftene, og arbeider kontinuerlig inn mot myndighetene vedrørende blant annet bekjemping av arbeidslivskriminalitet i industri- og håndverksbransjen.

Målene til SHIF er blant annet:

* Sikre et seriøst og åpent arbeidsmarked i Sandefjord og Vestfold.

* Fremme seriøse aktører og bedrifter i markedet.

* Øke medlemsmassen.

* Tilføre kompetanse.

* Arbeide for innføring av såkalt ROT-fradrag.

* Heve status for de aktuelle yrkene.

Et av de viktigste satsingene til SHIF, er kampanjen Medbyggerne. Du kan lese mer om kampanjen HER – men formålet med Medbyggerne er å få flere til å handle hvitt i byggebransjen ved å få kunder og håndverkere til å si nei til svart arbeid. 

SHIF jobber også for å øke antall bedrifter med ansatte med fag-, svenne- og mesterbrev med kompetanse og mulighet til å ta i mot lærlinger, og håper det vil bli mange slike ledige stillinger i Sandefjord og omegn fremover.

Les mer på www.shif.org.