Privatmegleren

Eiendom

Eiendomsmeglerkjeden Privatmegleren har lang fartstid i Sandefjord. Målet er fortsatt sunn vekst og fornøyde boligkunder.

Fakta

Privatmegleren-kjeden har hatt kontor i Sandefjord siden høsten 2006. Selskapet driver innen megling av boliger og hytter, og har utviklet seg i takt med markedet de seneste årene. Eiendomsmeglerne har mål om å fortsette den positive utviklingen, og har blant annet følgende ambisjoner:

* Å ha de dyktigste meglerne på både service og kompetanse.

* Være det ledende meglerkontoret i Sandefjord.

* Ha læringsvilje og et ønske om å være best.

«Glimt i øyet»

Privatmegleren har pr. november 2020 fem eiendomsmeglere ansatt i lokalet midt i Sandefjord sentrum, og har videreutvikling av medarbeidernes kompetanse høyt oppe på agendaen. Kvalitet og kundeservice prioriteres, samt god vinnerkultur og «team-følelse» på kontoret.

Ledige stillinger oppstår tidvis, og hos Privatmegleren i Sandefjord får man betjene et variert marked. Her kan salgsobjektene variere fra sentrale leiligheter og landlige eneboliger til hytter og fritidseiendommer ved sjøen. Det er flere meglerfirmaer i byen og strategien for å nå frem i den tøffe konkurransen, er å finne og fremheve det unike i hver eiendom – samt å opptre profesjonelt og med glimt i øyet både innad og utad.

Se mer informasjon på www.privatmegleren.no/sandefjord.