Evry

IT

Evry er Norges største IT-selskap og leverer et omfattende tjenestespekter. Etableringen ved E18 i Sandefjord er en av 50 lokasjoner i Norden.

Fakta

  • Omsetning: 12,7 milliarder (konserntall)
  • Antall ansatte: 3300
  • Adresse: Skolmar 32C, 3200 Sandefjord
  • www.evry.com
STORE: Evry står bak omtrent en tredjedel av alle IT-tjenesteleveranser i Norge.

Evry er representert i 50 nordiske byer, og Sandefjord er en av dem. Selskapet leverer blant annet konsulent- og infrastrukturtjenester, og står for omtrent en tredjedel av alle IT-tjenesteleveranser i Norge.

Selskapet står også bak en rekke innovasjoner som har endret og forenklet folks måte å bruke tjenester i samfnnet på. Eksempler her er nettbankløsninger, dokumenthåndtering og informasjon om når neste tog går hjem. Det antas at over 4 millioner mennesker i Norden bruker en Evry-tjeneste hver dag.

Det har skjedd mye på dette området de siste årene, men Evry tror vi bare har sett starten på det som kan skapes ved ny anvendelse av teknologi. Selskapet ønsker å være med på å utvikle fremtidens informasjonssamfunn og skape verdier både for kunder og samfunnet – blant annet med aktivitetene på Skolmar i Sandefjord.

Her vil Evry tidvis være på jakt etter spisskomtetanse innen teknologiske områder som nettverk, sikkerhet og kommunikasjon. I tillegg er kompteanse innen digitalisering noe som etterspørres stadig mer.

Evry er allerede et stort selskap. Det er over 10.000 Evry-ansatte globalt, hvorav rett over 3.300 sitter i Norge. Det er 21 Evry-lokasjoner her til lands, og IT-konsernet omsatte for rett over 6 milliarder kroner i 2014.

Les mer på www.evry.com.