Bygg og Maskin

Bygg og anlegg

Bygg og Maskin er en av de største bygg- og anleggsbedriftene i Sandefjord. Selskapet hadde blant annet oppdraget forrige gang Jotun bygget ny malingfabrikk.

Fakta

  • Omsetning: 150 millioner
  • Antall ansatte: 46
  • Adresse: Nordre Kullerød 8, 3241 Sandefjord
  • www.byggogmaskin.no
STOR JOBB: Bygg og Maskin sto for byggingen av Jotuns malingfabrikk i Sandefjord i 2011.

Bygg og Maskin ble etablert i 1990 og er en av de største entreprenørene i Sandefjord. Selskapet holder til i moderne lokaler sentralt plassert ved E18 og Sandefjord Lufthavn Torp, og har Vestfold og nedre Telemark som sitt markedsområde. Hovedfokus ligger på Sandefjord, Tønsberg og Larvik.

Kundene kan være offentlige virksomheter og fra det private næringsliv, og oppdragene varierer fra mindre vedlikehold til store totalentrepriser. Store oppdrag på over 100 millioner er blitt løst i arbeidsfelleskap med andre entreprenører. Selskapet sto blant annet for byggingen av malingfabrikk for Jotun i 2011, til en kontraktssum på 175 millioner kroner.

Bygg og Maskin er opptatt av kunnskapsbygging internt. Blant annet ansetter entreprenørselskapet utelukkende mennesker med høy kompetanse og fortrinnsvis lang erfaring fra byggebransjen. Dette gjør dem i stand til å løse oppdragene så godt at kundene ønsker å bruke dem igjen.

Strategien til Bygg og Maskin er å opprettholde og bygge videre på den kompetansen som eksisterer i Sandefjords-bedriften. Selskapet har også fokus på sikkerhet, miljø og kvalitet, og ser ikke bort fra at de må ansette flere for å holde tritt med utviklingen fremover. Når ledige stillinger skal lyses ut, vil fagarbeidere og ingeniørkompetanse være det Bygg og Maskin ser etter.

Les mer på www.byggogmaskin.no.