Backe Vestfold Telemark

Bygg og anlegg

Backe Vestfold Telemark oppsto da Buer Entreprenør og Våle Bygg slo seg sammen. I dag er Sandefjord-selskapet en av de største entreprenørene i regionen.

Fakta

Det var fusjonen mellom Buer Entreprenør og Våle Bygg i april 2015 som skapte Backe Vestfold Telemark i Sandefjord.

BackeGruppen hadde frem til april 2015 entreprenørvirksomhet i Telemark og Vestfold representert ved selskapene Buer Entreprenør AS i Porsgrunn og Våle Bygg AS i Revetal i indre Vestfold. Buer Entreprenør AS har røtter tilbake til 1934 og ble overtatt av BackeGruppen i 1991. Våle Bygg AS ble etablert i 1973 og kjøpt opp i 1998. Begge selskapene var eid 100 prosent av BackeGruppen.

I april 2015 fusjonerte så Buer Entreprenør AS og Våle Bygg AS til det som er blitt en av regionens største entreprenør, nemlig Backe Vestfold Telemark AS.

Entreprenørselskapet bygger bolig- og næringsprosjekter for offentlige og private kunder. Backe Vestfold Telemark gjennomfører alle prosjekter med egen anleggsledelse, og har også egne håndverkere innen tømmer- og betongfaget på alle sine prosjekter.

Visjonen til selskapet er å være den ledende entreprenørvirksomheten i de to fylkene – Vestfold og Telemark. Forretningsmodellen er satt opp slik at man til enhver tid har oppdrag av ulik karakter – slik at risikoen er spredd på flere felt og selskapet kan stå imot konjunktursvingninger.

For å fortsette den positive utviklingen, vil kompetanse på drift av prosjekter samt prosjekteringsledelse være kompetanse selskapet vil få behov for.

Les mer på selskapets egne nettsider!