La det skje i sjøfronten

SANDEFJORD / 27. MARS 2017

Landskapsarkitekt Marthe Nordby Lileng har tegnet sin fremtidsvisjon av Sandefjord sentrum. Her har hun oppgradert sjøfronten og knyttet sjø og dagens bykjerne bedre sammen.

TEKST: SIGURD SKJEFSTAD ILLUSTRASJON: MARTHE NORDBY LILENG

 

Oslo gjør det. Trondheim gjør det. Drammen har gjort det, og studeres nå av byer fra hele verden – enda de ikke har mer enn en elv.

De søker vannet

I Sandefjord har vi en hel fjord, og også her spør vi oss selv hvordan vi kan utnytte beliggenheten ved sjøen på best mulig måte. Det ene er selve sjøfronten. Det andre er hvordan vi bedre kan binde sjøfronten sammen med resten av sentrum.

Landskapsarkitekt Marthe Nordby Lileng opplevde enormt engasjement da hun spurte byens innbyggere om deres ønsker for utvikling av sjøfronten i Sandefjord. Nå håper hun skissene og tankene bak masteroppgaven kan sette fart i diskusjonen.

 

Er du nysgjerrig på mulighetene i Sandefjord? Les mer i vårt magasin Prospekt Sandefjord!

Folk må trekkes mot sjøfronten

– Områdene langs sjøen i Sandefjord sentrum er unike både i bysammenheng og størrelse. Det handler ikke om å bygge ut arealene, men om å omstrukturere dem slik at de brukes mer enn i dag. Folk må trekkes mot sjøfronten, og det må være flere grunner til å oppholde seg der – både utendørs og innendørs. Jeg ser for meg et livligere bryggeområde med flere restauranter, noe næring og handel, samt flere kulturelle opplevelser. De resterende områdene langs sjøen bør utvikles som rekreasjonsarealer med tilbud for alle brukergrupper, sier Nordby Lileng.

I tillegg mener hun sammenhengen mellom sjøen og dagens sentrumskjerne bør styrkes.

– Dette kan gjøres ved å utvikle områdene mellom bygninger som inneholder varierte funksjoner samt gode gang- og sykkelforbindelser. En forbedret sammenheng vil gi sentrum et mer helhetlig og livlig uttrykk.

 

Registrer deg her hvis du ønsker å bli oppdatert om ledige jobber og livet i Sandefjord for øvrig!

Bystrand toppet ønskelisten

Det var i en masteroppgave ved Universitetet på Ås at Tønsberg-kvinnen tok for seg Sandefjord. Hun så på dagens sjøfront, forbindelsen til sentrum, trafikkavvikling, eksisterende infrastruktur og kommunale planer. Spurte sandefjordingene hvordan vi bruker byen vår og hva vi ønsker oss.

– Jeg fikk mange innspill. Det ble vist et stort engasjement for oppgavens tema, både gjennom undersøkelsen som fikk 250 svar og fra folk som kontaktet meg direkte etter å ha lest om oppgaven i Sandefjords Blad,
 sier Nordby Lileng.

Noen svar var entydige. Bystrand og flere serveringssteder toppet ønskelisten for sjøfronten. Ingen savnet flere parkeringsmuligheter. Andre spørsmål avdekket ulike meninger, som plassering av fergeterminalen.

 

– Fremtidig drivkraft for Sandefjord

Nordby Lileng har i sitt forslag «Aktiv sjøfront» flyttet fergeterminalen, anlagt bystrand med serveringssteder, laget en sammenhengende gang- og sykkelvei langs sjøfronten, skissert et nytt bryggekvartal og bundet byen og vannet sammen med gågater og kulturbygg.

– «Aktiv sjøfront» er et sted for opphold,
 gjennomfart, aktivitet og avslapning. Forslaget er utviklet med befolkningen og det sosiale i fokus, slik at sjøfronten kan bli en fremtidig drivkraft for Sandefjord, sier Marthe Nordby Lileng.