– Flere bedrifter bør våge seg ut

SANDEFJORD 22. DESEMBER 2015

Kjell Sundsli er nyslått styreleder i Pilot Flight Academy ved Torp Sandefjord Lufthavn. Han oppfordrer flere bedrifter til å løfte blikket utenlands.

I jobb for blant andre Jotun, Norske Skog, Orkla og Elkem har Kjell Sundsli gjort tjeneste i utlandet, hovedsakelig i Asia. Sammen med familien bodde han to år i Dubai og ti år i Singapore, der de sanket opplevelser og verdifulle erfaringer. Basen har imidlertid alltid vært huset på Vesterøya.

Sundsli mener det er god tradisjon for å tenke globalt i Sandefjord.

­– Ikke minst fordi Sandefjord har en helt spesiell og internasjonal sjøfartshistorie. Men også fordi vi har sterke selskaper som har gjort suksess med å etablere seg i andre markeder. Flere burde dra nytte av at det finnes andre som allerede tenker internasjonalt, mener Sundsli.

Gå utenlands med det du er god på hjemme

– Det handler om å gå utenlands med det du er god på hjemme. Det er akkurat det Jotun er så flinke til; de tar det beste i selskapet ut i verden, og sikrer samtidig sysselsetting og verdiskaping i Norge. Vårt hjemmemarked er veldig lite. Det er i utlandet vekstmulighetene virkelig finnes, sier Sundsli.

Det er blant annet dette han bidrar med i sitt nye styrelederverv ved pilotskolen; en strategi for etablering i nye markeder.

Kjell Sundsli

  • Har jobbet mange år i utlandet for blant andre Jotun, Norske Skog, Orkla og Elkem.
  • Sammen med familien bodde han to år i Dubai og ti år i Singapore.
  • Hus på Vesterøya, som også har vært basen når han har jobbet utenlands.
  • Jobber i Orkla som seniorrådgiver.
  • Ny styreleder ved Pilot Flight Academy på Torp.
HJEMME IGJEN: Kjell Sundsli har mange års fartstid fra jobber utenlands. Nå har han fått styreledervervet i Pilot Flight Academy.

Omstilling i Sandefjord

Kjell Sundli ser gode eksempler på at det bygges erfaring med internasjonal virksomhet i hjembyen, med blant annet flere selskaper innen marine og offshore.

– Det har virkelig skjedd en omstilling i Sandefjord, med stor oppmerksomhet på vekst i nye markeder. Det gjelder særlig for maritim virksomhet, mener Sundsli.

Han mener Sandefjord kommune også har en viktig rolle med å legge til rette for å dyrke internasjonale muligheter.

Skagerak International School har stor betydning for folk med utenlandsk bakgrunn som vurderer å bo i Sandefjord, eller for dem som ønsker både gode jobbmuligheter i en internasjonal bedrift og tilbud om internasjonal skole.

Styrelederen på pilotskolen legger til:

– Etablering utenlands er ikke for alle, men flere burde våge. Internasjonalt arbeid handler – i tillegg til solid kunnskap om det aktuelle markedet – først og fremst om nettverksbygging, i enda større grad enn vi er vant til her hjemme. Ved å knytte gode kontakter åpner mulighetene seg, mener Sundsli.

Les mer om Pilot Flight Academy her.