Næringslivet flyr høyt i Sandefjord

SANDEFJORD 22. DESEMBER 2015

Hvis næringslivet i en kommune kan måles ut fra aktivitetsnivået i dens næringsforening, står det svært bra til i Sandefjord.

– Her er det full fart, sier leder Marit Sagen Gogstad i Sandefjord Næringsforening (SNF).

Kontrastene er store i kontorfløyen på Komplett Arena; der naboen Sandefjord Fotball (SF) litt lenger ned i gangen ikke fant formen i 2015, var det mer eller mindre stang inn fra start til mål for SNF.

– Det er en veldig positiv drive i næringslivet i Sandefjord og det gjenspeiler seg i aktivitetsnivået hos oss. Det er mange som ønsker å være med på det vi driver med, og det gjør at vi kan tilby mange gode arrangementer for medlemmene våre, forklarer Gogstad.

Månedlige frokostmøter

SNF har blant annet månedlige frokostmøter med både faglig og sosialt innhold. Her bruker cirka 150 morgenfugler å møte opp.

Foreningen er også med på å arrangere Torpkonferansen på Park hotell hver høst. 7. oktober fikk nærmere 300 næringslivsrepresentanter høre blant andre Hadia Tajik, Johan H. Andresen og Bjørn Einar Romøren.

Flere medlemsbedrifter

– I 2015 har antallet medlemsbedrifter økt fra 300 til 350, og vi har veldig bra oppmøte på arrangementene våre, sier Gogstad, og legger til:

– Målet er å passere 400 medlemsbedrifter i løpet av 2016.

Sandefjord Næringsforening

* Uavhengig medlemsorganisasjon hvor bedrifter fra de fleste bransjer og i alle størrelser er representert.

* Er et godt etablert nettverk med medlemmer som står samlet bak ønsket om et vekstkraftig næringsliv.

* Har tre satsingsområder; være en attraktiv forening, fremme næringsvekst og være næringspolitisk pådriver.

* Engasjerer seg overfor offentlige myndigheter, i møter, i aktuelle saker og med egne aktiviteter og arrangementer.

* Har pr. desember 2015 cirka 350 medlemmer og to fast ansatte; Marit Sagen Gogstad og Henrik Sandvik.

FLYR HØYT: Marit Sagen Gogstad leder Sandefjords svært aktive næringsforening. Her med Frode Granlund på Pilot Flight Academy.

Næringsforeningen er en god temperaturmåler

Stemningen i SNF er en god temperaturmåler på næringslivet totalt sett.

– Vi blir gjerne omtalt som en ja-kommune i mange sammenhenger. Det er naturligvis positivt, sier næringslivskoordinator Anne-Grethe Bakken i Sandefjord kommune.

– Vi forsøker å legge forholdene til rette for vekst og utvikling, og generelt sørge for gode rammevilkår for næringslivet, fortsetter hun.

Bakken nevner korte saksbehandlingstider, hyppige nettverksmøter og andre samarbeidsarenaer som eksempler.

Viktige foreninger

Sentralt i mye av dette arbeidet står SNF og de to andre organisasjonene i byen – nemlig Sandefjord Håndverks- og Industriforening og Sandefjord Byen Vår. Sammen med ordføreren, rådmannen og Bakken møtes disse minimum én gang i kvartalet i en enhet som heter Sandefjord Næringsforum.

– Vi møtes for å diskutere aktuelle saker og vedta ulike investeringer. Det sørger for at vi får et godt samarbeid om og felles forståelse for viktige saker, sier Bakken.

Sandefjord kommune og SNF samarbeider om flere prosjekter. Det største er Grenseløse muligheter – med kampanjen "Tenk stort, tenk Sandefjord" – og det er også disse to som står bak Gründeriet.

Tenk stort - tenk Sandefjord!

Henrik Sandvik sitter tett på disse prosjektene. Han er markedsansvarlig i SNF og prosjektleder for Grenseløse muligheter, og har for lengst merket seg at det er er en positiv stemning i næringslivet i byen.

Bedrifter og ledere ønsker å være med når noen tar initiativ til å prøve noe nytt, og det er noe mange i andre kommuner kan misunne ham.

Sandvik har for øvrig ingen problemer med å sette seg inn i hvordan målgruppen for Tenk stort-kampanjen tenker. Han flyttet selv hjem til Sandefjord høsten 2014 med familien, etter å ha studert og jobbet i Oslo i mer enn 15 år, og har tenkt grundig gjennom hva som gjorde utslaget.

– For oss var det nærhet til familien, mer bolig for pengene og gode oppvekstsvilkår for ungene som fikk oss til å flytte. Jeg vet at det er mange som vurderer å gjøre det samme, men det er utfordrende å matche mulighetene i Oslo, sier Sandvik, og fortsetter:

– Ofte står og faller det på jobb. Selv beholdt jeg jobben i Oslo en stund etter at vi flyttet hit, men jeg skjønte fort at pendling ikke var noe for meg. Heldigvis dukket det opp en interessant mulighet her, og det kommer til å skje for flere enn meg. Det finnes flere karrieremuligheter i Sandefjord enn mange er klar over. Det gjelder å gjøre det kjent, og den jobben begynner vi på nå.

FELLES LØFT: Bedriftene i Sandefjord er med på nye initiativ. Her er ni av dem på foto-shoot med Sandefjords Blad på Hvaltorvet.