Snur om for å takle nedturen

Wood Group har drevet stort i Sandefjord lenge, men de siste årene har vært tøffe. Nå posisjonerer selskapet seg for å tenke nytt og annerledes.


Engineeringservice-selskapet med norsk hovedkontor på Fokserød rett ved Torp Sandefjord lufthavn leverer tjenester til både innen- og utenlandske aktører. Wood Group har lang erfaring med design og løsninger knyttet til modifikasjonsprosjekter og nye installasjoner, og har holdt det gående i Vestfold-byen i en årrekke.

De seneste årene har imidlertid vært utfordrende for olje- og gassindustrien, så også for Wood Group.

– Vi har tro på fortsatt stor aktivitet på norsk sokkel, men det forutsetter at hele industrien jobber annerledes. Her skal Wood Group være i front! Vi skal bidra til å bygge en bærekraftig industri gjennom å levere de beste tekniske løsningene, sier vice president Lars Fredrik Bakke.

Han fokuserer blant annet på hvordan man fremstår som arbeidsgiver og -plass.

– Vi skal være det beste selskapet å jobbe med, jobbe for og investere i! Vi kommer til å ha et kontinuerlig fokus på å finne kostnadseffektive løsninger slik at nye prosjekter kan realiseres, sier Bakke.

Nytekningen er allerede i gang. I august 2016 introduserte Wood Group en ny profilering. De tre tidligere forretningsområdene Kenny, PSN og Mustang har smeltet sammen til ett Wood Group.

– Dette reflekteres i en ny, og forenklet utgave av vår virksomhet, sier Bakke.

– Restruktureringen vil bidra til bedre utnyttelse av kompetanse på tvers av forretningsstrømmene, gjøre oss mer effektive og dermed skape økt verdi for våre kunder. Vi ser frem til å møte dagens utfordinger med fremtidens løsninger, fortsetter han.

Arbeidet har gitt resultater. Blant annet ved VEM-kontraktene (VEM=Vedlikehold, Erstatning & Modifikasjoner) som selskapet ble tildelt ved årsskiftet.

Kontraktene omfatter leveranser av vedlikeholds- og modifikasjonsoppdrag for Statoil til Visund og Grane som opereres fra Bergen, samt Snorre A og B som opereres fra Stavanger. Nylig ble Wood Group også tildelt rammekontrakt for levering av M&M-tjenester for Wintershall.

Selv om Wood Group nå ser nødvendigheten av å tenke helt nytt for å kunne drive godt, har selskapet lang historie i Sandefjord.

Det startet helt tilbake i 1973 da ingeniørfirmaet Allum Larsen – som senere tok navnet Allum Engineering – ble etablert. Dette selskapet fusjonerte med Framnæs i 1992 under navnet Framnæs Engineering, for så å bli innlemmet i Hitec-konsernet og deretter bli en del av Grenland Group (her befinner vi oss i 2004) Selskapet endret navn til Agility Group i 2012, men ble gjenstand for nok et navnebytte få år senere – da Britiske Wood Group kjøpte selskapet Agility Projects og inkorporerte dette under det amerikanskledende Wood Group Mustang. Dette skjedde i september 2014.

Så, så sent som tidligere i inneværende måned, ble det altså gjort ytterligere endringer i konsernstrukturen. Etter å ha rapportert til hovedkontoret i amerikanske Texas en stund, ser Wood Group – som ikke lenger heter Wood Group Mustang – nå mot skotske Aberdeen.

Størrelsen på selskapet har nok gått noe ned de senere år, men det er fortsatt voksne dimensjoner over Wood Group.

Globalt omsetter konsernet for cirka 60 milliarder og det har mer enn 30.000 ansatte. I Norge har omsetningen de seneste årene ligget på anslagsvis én milliard kroner og antallet ansatte her til lands er cirka 500.

NY DRAKT: Wood Group frisker opp profilen og endrer i strukturen for å vinne frem i det krevende olje- og gassmarkedet.
LANG FARTSTID: Wood Groups virksomhet i Sandefjord har røtter tilbake til 1973.
;