Global sandefjording

Faten Lubani (34) har mor fra Libanon, far fra Palestina, ektemann fra Bosnia, dansk aksent og et tvillingpar som føler seg 100 prosent norske. Nå skal hun få flere innvandrere ut i jobb.


Tekst: Henrik Sandvik, september 2020
Foto: Heidi Marie Gøperød / Heimar Design

 

– Jeg er mer vant til å ta bilder sammen med hønene hjemme i hagen, ler Faten Lubani.

Den lille damen i de hvite klærne svinger seg rundt foran det digre «Art for all in the world»-kunstverket. Mer fargerikt blir det ikke, og fotografen fryder seg.

Faten har nettopp startet på jobben som prosjektleder for Globale Sandefjord, der målet er å få flere innvandrerne ut i arbeidslivet. Hun er selv en av 11.500 innbyggere i Sandefjord med innvandrerbakgrunn.

– Jeg har vært veldig heldig, for dette er virkelig meningsfullt arbeid. Prosjektet bygger på ønsket om å bidra til et romsligere samfunn og et mer inkluderende arbeidsliv. Jeg alene kan ikke skape resultater, men i samspill med andre kan vi sørge for at flere innvandrere kommer seg ut i arbeidslivet, sier hun.

Sandefjord er en svært internasjonal by og kommune. Her bor mennesker med 130 ulike nasjonaliteter. I tillegg kommer et internasjonalt næringsliv og en flyplass som – i Korona-frie tider – binder oss tett på hele verden.

– Sandefjord har flest innbyggere med innvandrerbakgrunn i Vestfold og Telemark, og vi vet at arbeidsledigheten er tre-fire ganger så høy blant innvandrere som i befolkningen for øvrig. Dette gir økte levekårsutfordringer som barnefattigdom og utenforskap, sier Faten.

Hun er spent. Det er ikke til å stikke under en stol at vi lever i en spesiell tid.

– Denne situasjonen krever at vi tenker lokalt og bærekraftig. Det innebærer blant annet å utnytte alle ressurser som finnes, sier Faten, og fortsetter:

– Jeg har møtt flere bedrifter og samarbeidspartnere allerede, og det er tydelig at mange er opptatt av de nære tingene. Vi ønsker å bidra og være solidariske; det handler om å skape fellesskap og tilhørighet, og bygge opp igjen mye av det som er mistet under krisen.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Faten har halvannen måned i stillingen når vi treffer henne foran grafittiveggen. Tidligere jobbet hun på et integreringsmottak, der flyktninger får kartlagt behov og ferdigheter før de kan gå ut i arbeidslivet. Hun presiserer at det handler om å se enkeltmennesket.

– Innvandrere er ikke en homogen gruppe. Dette er mennesker med ulik bakgrunn, ulike erfaringer og ulik kompetanse. Vi må definere behovet i bedriftene og matche dette med hva innvandrerne kan bidra med, sier prosjektlederen.

Flerkulturelle bakgrunner vet hun alt om. Faten flyktet fra Libanon som 3-åring med mor fra Libanon og far fra Palestina, og vokste opp i Danmark. I dag har hun ektemann fra Bosnia og tvillinger på 6 år, og så er det altså disse hønene som flakser rundt i hagen hjemme.

– Jeg har brukt mye tid på å søke etter mine egne røtter, og kjenner selv på behovet for tilhørighet, å være en del av noe. Nordmenn er kanskje litt forsiktige, men når du først kommer innenfor og blir kjent med dem – så ser du at det er varme og respekt der. Og det er akkurat det inkluderingsarbeid handler om; både hode og hjerte må være med.

Finn drømmejobben i Sandefjord!

Faten Lubani (34) er en av 11.500 innbyggere i Sandefjord med innvandrerbakgrunn. Nå skal hun få flere av dem ut i jobb.
Faten møter varme og respekt hos mange nordmenn. – Det er det inkluderingsarbeid handler om; både hode og hjerte må være med.

Globale Sandefjord

* Nyoppstartet prosjekt i regi av NAV i Sandefjord.
* Bygger på tanken om et mer inkluderende arbeidsliv.
* Målet er å få flere innvandrere ut i fast jobb.
* Sandefjord kommune, Sandefjord Næringsforening og lokale bedrifter som Matbørsen, Murmester Dag Arne Nilsen og Kafka er samarbeidspartnere.

;