Ledig plass til ny næring

Gunstig geografi, offensive politikere, modige bedriftsledere og ny kommunestruktur gir nye næringsmuligheter mange steder i Sandefjord.


Næringsvennlige politikere og en offensiv administrasjon har løftet frem næringslivet som et av de viktigste satsingsområdene i storkommunen.

Det er ambisiøse planer for bedriftene i nye Sandefjord, og flere gode områder er regulert til næringsformål. Kommunesammenslåingen gir grobunn for stor bredde og vekst i næringslivet. Der Andebu har mest skog og jordbruk, har Sandefjord kompetanse- og kontorbedrifter. Og det gamle Sandefjord først og fremst mangler – tilgjengelige næringsarealer – har Stokke flust av.

Her følger en kortfattet presentasjon av noen av mulighetene i Sandefjord.

 

 

1 – Borgeskogen

Næringsområdet Borgeskogen har tilhørt Stokke, og har vært under utvikling siden begynnelsen av 1990-tallet. Borgeskogen er blant landets raskest voksende næringsområder, og er det største næringsområdet i Sandefjord - målt i areal (1400 daa). Med E18 som nærmeste nabo og en gunstig plassering – midt mellom Vestfolds to største byer Tønsberg og Sandefjord – er det naturlig at logistikk er viktigste bransje på Borgeskogen.

2 – Torp næringsområde

Mange bedrifter holder til i området rundt Torp Sandefjord lufthavn. Flere er luftfartsrelaterte – som Pilot Flight Academy, European Helicopter Center og Hesnes Air – mens andre driver innen bransjer som logistikk og IT. Området har utviklingsmuligheter og mange ubebyggede næringstomter. Ikke minst gjelder dette Torp Øst. Her er store arealer som skal utvikles til nærings-formål, tett på E18.

3 – Kullerød

Få minutter fra Torp Sandefjord lufthavn og rett ved avkjørselen fra E18 ligger Kullerød. Her holder mange store bedrifter til – som Kongsberg Maritime Engineering og Komplett. Andre netthandelsaktører holder også til her, og på Torp IT finner vi ulike bransjer i et attraktivt kontorfellesskap. Kullerød er delt opp i delområder, med god parkeringsdekning og kommunikasjon.

 

Registrer deg her hvis du ønsker å bli oppdatert om ledige jobber og livet i Sandefjord for øvrig!

4 – Fokserød

Enda nærmere E18 ligger Fokserød. Her er hotell og storhandel, og små og store virksomheter fra et bredt spekter av bransjer – som Hval Sjokolade, BK Grafisk, EasyWeb og Wood Group. Eiendomsselskapet R8 står bak utviklingen av to sammenhengende kontorbygg i dette området; det første ble tatt i bruk i november 2016.

5 – Pindsle/Skolmar

Området rundt Sandefjord Fotballs hjemmebane Release Arena, består av mye storhandel; Biltema, Jula, Elkjøp og XXL som det foreløpig nyeste. Her holder også tjenesteytende selskaper som regnskaps- og kommunikasjonsbyråer til. Skolmar ligger tett på E18 og har et mylder av forskjellige selskaper, som Teknomed, Dekorima og Wenma

6 – Sentrum/byen

Målt i antall ansatte er sentrum Sandefjords største næringsområde., med 8.000 ansatte innenfor 10-minuttersbyen. I tillegg til tjenesteytende næringer og handel, har vi kreative næringer i sentrum, noe vi også finner lenger ut langs fjorden. Stub og Framnæs er to eksempler på slike næringsområder som ligger ved fjorden. Den største aktøren er hjørnesteinsbedriften Jotun, som i 2016 både startet en storstilt utbygging av hovedkvarteret på Gimle og utvidet fabrikken på Vindal på den andre siden av fjorden.

7 – Andebu

I den siste av de tre tidligere kommunene som utgjør nye Sandefjord er det jordbruk og skog som dominerer. Andebu har også flere industribedrifter, som Vestfold Plastindustri og Hasås. Begge disse har skapt både arbeidsplasser og annen aktivitet rundt seg. I sentrum er Andebu Sparebank en sterk aktør. En annen viktig bedrift er Signo, Sandefjords nest største private arbeidsplass, som tilbyr skolegang og opplæring for døve på flere lokasjoner.

 

Er du nysgjerrig på mulighetene i Sandefjord? Les mer i vårt magasin Prospekt Sandefjord!

Nye Sandefjord kommune har mange næringsområder - flere av dem med plass til flere bedrifter. Illustrasjon: Metro Branding
Volmax er blant de mange titalls bedriftene på Borgeskogen. Her er det plass til flere. Foto: Tor Arild Danielsen
;