Tenk stort, tenk nytt

Verdier skapes ved at noen tør å tenke store tanker, gjerne nye tanker – og at noen faktisk evner å gjennomføre nye ideer, skriver adm. direktør Morten Gran i Grans Bryggeri.


Denne kommentaren ble først publisert i Sandefjords Blad 11. april.

 

Det har pågått en opphetet debatt rundt prosjektet Grenseløse muligheter hvor slagordet har provosert mange i byen. Hele ideen skulle være å skape stolthet rundt mulighetene som finnes i Sandefjord, men i stedet har fokuset sporet helt av rundt plassering av noen store bokstaver.

Slagordet utfordrer muligens vår inngrodde skepsis til endringer, og kanskje får vi et utilsiktet lyskespark i nervesenteret der misunnelsen og mistroheten sitter.

Personlig er jeg ikke så opptatt av hvor vi eventuelt skulle plassere de omstridte bokstavene. Et slagord har ingen verdi hvis det ikke fører til endringer. Endringer er bra fordi det fører til utvikling og framskritt. Verdier skapes ved at noen tør å tenke store tanker, gjerne nye tanker – og at noen faktisk evner å gjennomføre nye ideer.

 

Ser muligheter

Gode forretningsideer blir gjerne skapt av folk som kan løse et problem. Der noen ser problemer, er det ofte andre som ser muligheter. Det er viktig at disse slippes til og at vi legger forholdene til rette for å skape ny virksomhet for driftige folk som vil gjøre en forskjell. 

 

 

Jeg blir glad når jeg hører om gründere som har satset på en idé de brenner for. Det er inspirerende å snakke med bedriftsledere som tør å utfordre etablerte sannheter og fastlåste holdninger. Jeg lar meg begeistre av kompetente folk i skoleverket, ildsjeler i foreninger og andre entusiaster som har ambisjoner og pågangsmot til å gjennomføre planer de tror på.

Samtidig har jeg lite til overs for bakstreverske og problemorienterte ledere som ikke engasjerer seg i endring og utvikling. Tenk stort-prosjektet er kanskje et lite spark bak til ledere som sitter godt tilbakelent i sjefsstolen hvor man tviholder på fastlåste tankemønstre.

Jeg har selv møtt mange beslutningstakere som ikke tar beslutninger – hvor alle viktige beslutninger overlates til andre, eller man håper at behovet går over, slik at man ikke lengre trenger å forholde seg til problemene.

 

Nye krav

Omstilling er mer enn kostnadskutt og nedbemanning. Omstilling er vel så mye innovasjon og investeringer i ny teknologi og bærekraftige konsepter. Det handler om å være løsningsorientert og framtidsrettet. Svarene ligger sjelden i å studere hvordan vi løste utfordringene for 20 år siden.

Næringslivet og aktørene i samfunnet må ta inn over seg at det pågår store endringer rundt oss hele tiden. Fremtidens kunder vil stille helt andre krav til alle oss som tilbyr varer og tjenester. Og vi i næringslivet vil samtidig stille nye krav til framtidens jobbsøkere.

Dette har jeg selv erfart som leder av Grans Bryggeri. I Sandefjord har vi heldigvis mange eksempler på bedrifter med stor endringsvilje og tilpasningsevne. Vi har haugevis med kompetente personer som kan skape ny virksomhet og nye arbeidsplasser. Vi har sterke personligheter innen musikk, teater og idrett som skaper et rikt og variert kulturtilbud, og jeg vet at kommunen har mange dyktige medarbeidere som ønsker å spille på lag med dem som vil skape noe.

 

Oss selv det kommer an på

Vi har i det store og hele de fleste forutsetninger for å lykkes her i byen. Det er bare oss selv det kommer an på.

Tenk om Sandefjord kunne bli en totalt jantefri sone. En by hvor vi unner hverandre suksess. Et sted hvor det er lov å tenke store tanker, og hvor vi heier fram de som tør å prøve. Et sted hvor vi også applauderer de som ikke fikk det til, men som i hvert fall gjorde et helhjertet forsøk. La oss vise raushet med dem som vil utrette noe positivt. La oss tenke stort!

 

Noen har større utfordringer enn andre. Bedrifter knyttet til oljerelatert virksomhet har brått fått totalt endrede rammebetingelser etter fallet i oljeprisene og dertil reduserte investeringer. Jeg utfordrer Odd-Erik Marthinsen i Torp Consulting til å gi oss sine synspunkter på situasjonen i dagens og fremtidens arbeidsmarked.

MORTEN GRAN, GRANS BRYGGERI AS

SER MULIGHETER: Adm. direktør Morten Gran i Grans Bryggeri har lite til overs for bakstreverske og problemorienterte ledere.
TENKER STORT: Familieeide Grans Bryggeri investerer tungt for å henge med i utviklingen og nå fram til kundene.

Lederstafetten

;