Vekst med base i Sandefjord

For oss i Carl C Fon har tilhørigheten til Sandefjord alltid vært stor. Kravene til våre medarbeidere har endret seg radikalt, men vi ønsker fortsatt ingen biler uten LY-skilter!


Denne kommentaren ble først publisert i Sandefjords Blad 29/2-2016.

Carl C Fon AS er et entreprenørselskap som startet opp sin virksomhet i Sandefjord i 1988. Selskapet har gjennom flere år vokst seg stadig større og vi rigger for videre vekst fremover. Vi har to hovedområder i vår virksomhet; maskiner og arbeidskraft.

Utvidelser av maskinparken er uproblematisk, mens det å rekruttere kvalifiserte medarbeidere byr på større utfordringer.

For Carl C Fon AS er det viktig at Sandefjord har et godt tilbud til sine innbyggere som gjør at det er interessant å bosette seg her. Tilgang på boliger og fritidsaktiviteter er viktig for å oppnå dette.

En av våre største utfordringer er å tiltrekke oss nok gode fagfolk. I dag er arbeidsoppgavene til en maskinfører radikalt endret. Vi skal ikke gå så langt tilbake i tid før det var slik at det var de som ikke fikk noen annen jobb, eller ikke var skoleflinke, som endte opp med en jobb i anleggsbransjen.

I dag er dette totalt endret.

En maskin i dag er utstyrt med avansert teknologi slik som GPS og datamaskin. Dette gjør at man i tillegg til fagkunnskap på det som skal utføres – som materialer, varer, teknisk kunnskap om maskinen etc. – også må kunne mye innen datafaget. Man skal blant annet forholde seg til kompliserte terrengmodeller, overføre data og så videre.

 

Et rikt næringsliv gir jobb i anleggsbransjen. Tiltrekker kommunen seg nye bedrifter vil det medføre flere jobber. For å skape en positiv utvikling må kommune og næringsliv jobbe sammen for å tilrettelegge på best mulig måte for nye bedrifter som vil etablere seg.

Eksisterende bedrifter må ha rammer som sørger for at de opprettholder sin drift og utvikler seg.

Kommunen må også legge til rette og utvikle nye næringsarealer. I dag er tilgangen på næringsarealer begrenset, og vi ser behov for arealer i alle størrelser.

I kampen om nye medarbeidere er det derfor viktig at Sandefjord kommune har gode kvaliteter å tilby. Kommunen må tilrettelegge for nye boligområder og sørge for at prosessen med omreguleringer går så smertefritt som mulig.

Kommunen er også en stor oppdragsgiver for oss i Carl C Fon AS, og det er derfor viktig at investeringstakten, spesielt på vann og avløp, holdes oppe.

Kommunen trenger også ressurser for å planlegge og gjennomføre prosjektene, og er da avhengig av det samme som entreprenørene – nemlig gode medarbeidere.

Så la oss satse på utvikling og tilrettelegging slik at Sandefjord blir et godt sted å bo og jobbe.

 

En annen lokal aktør med innsikt om byens flyttemønstre og kvaliteter, er eiendomsmeglerne. Jeg utfordrer Elin Tveter i Privatmegleren.

 

VARIERTE OPPGAVER: Entreprenørselskapet Carl C Fon har maskiner og menn i arbeid i store deler av regionen.
UTFORDRING: Kravene til ansatte i anleggsbransjen er radikalt endret, ifølge daglig leder Jarle Hillestad i Carl C Fon.

Lederstafetten

  • Sandefjords Blad og Tenk stort, tenk Sandefjord samarbeider vinteren og våren 2016 om artikkelserien Lederstafetten.
  • Hver uke vil en lokal bedriftsleder dele sine tanker om fordeler og utfordringer i Sandefjord ut fra et næringslivsperspektiv, og avisen vil følge opp med en redaksjonell artikkel om et passende tema.
  • Jotun-sjef Morten Fon hadde første etappe 15. februar. Markedsdirektør Ingebjørg Tollnes i Komplett Group fulgte etter 22. februar før kommentaren til Jarle Hillestad i Carl C Fon sto på trykk 29. februar.
  • Hillestad har utfordret Elin Tveter i Privatmegleren Sandefjord.
;