Bunnsolid fra Jotun

Covid-19 har påvirket Jotun negativt i alle verdenshjørner - likevel peker pilene oppover for Sandefjords-bedriften. – Vi er godt rustet til å håndtere det som måtte komme, sier konsernsjef Morten Fon.


Malingprodusenten med hovedkontor i Sandefjord omsatte for 13,9 milliarder kroner i årets åtte første måneder. Driftsresultatet steg hele 37 prosent fra samme periode i fjor og endte på rekordsterke 2,4 milliarder, forteller Jotun i en fersk pressemelding.

Økningen kommer på tross av Covid-19-pandemien, og positive valutaeffekter forklarer store deler av fremgangen.

Salget har blitt påvirket negativt i alle Jotuns markeder, men «Korona-effekten» er blitt mindre de seneste månedene.

– Vi ser store forskjeller mellom ulike regioner og land. Det er særlig selskapene våre i Sørøst-Asia og Midtøsten som hittil har opplevd salgsnedgang som følge av pandemien. Dette er store og viktige markeder for Jotun, og effekten blir derfor merkbar. Samtidig ser vi at andre viktige markeder, som Skandinavia, har hatt sterk salgsvekst gjennom hele perioden, sier konsernsjef Morten Fon.

Jotun investerte 813 millioner kroner i årets første åtte måneder, noe som utgjør om lag 6 prosent av omsetningen. Hoveddelen av dette dreier seg om ferdigstillelsen av det nye hovedkontoret og forskningssenteret hjemme i Sandefjord, samt oppgradering av fabrikken. 

Bli kjent med næringslivet i Sandefjord!

I tillegg er arbeidene med ny fabrikk i Vietnam påbegynt, og det samme gjelder kapasitetsutvidelse i Egypt og nytt regionalt kontor og forskningssenter i Dubai.

Til tross for gode resultater så langt etter utbruddet av pandemien, er det knyttet stor usikkerhet til hvordan situasjonen vil fortsette å utvikle seg.

– Koronapandemien vil påvirke Jotun også fremover, men i varierende grad mellom segmenter og regioner. På noe lengre sikt forventer vi lavere aktivitet innen offshore og nybygg av skip. Jotun er imidlertid godt rustet til å håndtere det som måtte komme, med solid egenkapital, god kontantstrøm og tilgang til økt likviditet ved behov, sier Fon.

Hvem fortjener Tenk stort-prisen i 2020?

Konsernsjef Morten Fon i Jotun ser positiv utvikling for malingprodusenten i Sandefjord. Foto: Morten Rakke
Jotun har nærmere 1.000 ansatte i mange ulike roller og funksjoner ved hovedkontoret i Sandefjord. Foto: Morten Rakke

Jotun

* En av verdens ledende produsenter av maling og pulverlakker.

* Har hovedkontor i Sandefjord, og selger produkter i mer enn 100 land.

* Har totalt 65 selskaper og 39 produksjonsanlegg på alle kontinenter.

* Konsernet har mer enn 10.000 medarbeidere, hvorav cirka 1.000 jobber i Sandefjord.

;