Unikt døve-tilbud på Signo i Andebu

Signo i Andebu er Sandefjords nest største arbeidsplass med 550 ansatte. – Alle må være villige til å lære seg tegnspråk, forteller konstituert generalsekretær Ken Davidsen.


Tekst: Henrik Sandvik
 

Signo betyr jeg tegner. Og for bedriften med samme navn er tegnspråk det mest naturlige i verden.

– Vi gir tegnspråklige helse- og sosialtilbud på vegne av det offentlige. Våre tjenester dekker hele livsløpet – fra barn til voksne og eldre – og vi gir et tilbud til i alt 900 døve/hørselshemmede og døvblinde, sier konstituert generalsekretær Ken Davidsen.

– Totalt har Signo syv virksomheter med over 1.100 ansatte forskjellige steder i landet. Tre av disse er plassert i Sandefjord kommune – nærmere bestemt i Andebu – og utgjør 550 arbeidsplasser fordelt på våre over 60 bygg, fortsetter han.

Han leder med andre en meget stor bedrift, faktisk den nest største i Sandefjord – kun slått av Jotun. Den har også en meget lang historie.

– Signo er en landsdekkende ideell stiftelse som så dagens lys helt tilbake i 1898. Da fant Norges første døveprest, Conrad Svendsen, ut at døve ikke fikk konfirmasjonsundervisning, og det bestemte han seg for å gjøre noe med, sier Davidsen.

 

Registrer deg her hvis du ønsker å bli oppdatert om ledige jobber og livet i Sandefjord for øvrig!

I Vestfold har Signo vært etablert siden 1931, og selskapet har et bredt tjenestespekter.

– Hos oss har vi altså personer som er hørselshemmede og døve med nedsatt funksjonsevne, samt mennesker med døvblindhet. I tillegg driver vi kurs og konferanser med over 2.000 overnattingsdøgn i året for foresatte, lærere og andre fagfolk fra norske kommuner og samarbeidspartnere, forteller Davidsen.

Virksomheten er delt opp i flere forskjellige områder (se faktaboks), og har et tett samarbeid med andre bedrifter i Sandefjord.

– Gjennom arbeidsmarkedstiltaket Jobbfrukt leverer for eksempel våre døve og hørselshemmede arbeidstakere frukt til hundrevis av bedrifter i Vestfold hver uke. Vi samarbeider tett med en rekke leverandører og entreprenører i forhold til utvikling og drift av bygningsmassen. I tillegg tar Signo Grantoppen på seg ulike oppdrag for bedrifter for å gi våre vernede arbeidstakere gode arbeidsoppgaver, sier Davidsen.

 

Nysgjerrig på næringslivet i den nye kommunen? Bli oppdatert med vårt magasin iSandefjord!

For mange er det nok overraskende at en så stor virksomhet ligger her.

– Omfanget på dette er jo helt enormt – er det rett og slett slik at Sandefjord kan kalle seg landets tegnspråkhovedstad på grunn av dere i Signo?

– Nei, den tittelen er nok allerede tatt av Trondheim. De fikk Norges første døveskole allerede i 1825, sier Davidsen, og fortsetter:

– Men det er nok få steder i verden det bor så mange døve og hørselshemmede og døvblinde som i nye Sandefjord kommune. Hvis du i tillegg legger til alle våre ansatte som bruker tegnspråk og alternative kommunikasjonsformer, blir tegnspråktettheten trolig høyere forhold til innbyggertallet enn noe annet sted i Norge.

Dette er også med på å prege hva selskapet ser etter i sine ansatte. Davidsen anslår at de rekrutterer cirka 80 personer i året.

– Signo har behov for mange ulike yrkesgrupper til å drifte våre virksomheter. Vi har høye faglige krav til våre ansatte fordi vi leverer tjenester til det offentlige, og søker kvalifiserte og engasjerte medarbeidere. Alle ansatte må være villige til å lære seg og å bruke tegnspråk, sier han.

- Vi rekrutterer cirka 80 nye medarbeidere årlig, sier konsitutert generalsekretær Ken Davidsen i Signo. Foto: Signo
Signos anlegg i Andebu består av over 60 bygg der vel 550 medarbeidere holder til. Foto: Signo

Signo

Utdannings- og kompetansesenter med hovedsete i Oslo og flere virksomheter i Andebu i Sandefjord kommune.
* Signo grunn- og videregående skole er en privatskole som tar imot hørselshemmede elever med ulike funksjonsnedsettelser og døvblinde fra hele landet.
* Signo kompetansesenter driver forskning, holder kurs og leverer tjenester til hørselshemmede med ulike funksjonsnedsettelser og personer med døvblindhet.
* Signo Grantoppen AS er en arbeidsmarkedsbedrift som bistår målgruppen med å få seg varig eller tilrettelagt arbeid.
* Signo Vivo gir landsdekkende bo- og tjenestetilbud til døve/hørselshemmede, døvblinde og andre som har behov for tilrettelagte tiltak og tjenester i et tegnspråklig kommunikasjonsmiljø.

;