Dobler gründersatsingen

Gode ideer får enda mer plass å vokse på når Gründeriet overtar nabolokalene til klesforretningen Ole Olsen. – En milepæl for gründersatsingen i Sandefjord, sier ordfører Bjørn Ole Gleditsch.


Tekst: Henrik Sandvik

– Her skal vi slå ned veggen og åpne opp lokalet. Vi tenker jo stort – og Gründeriet kommer til å bli ganske nøyaktig dobbelt så stort som det er i dag, sier Marit Sagen Gogstad.

Den daglige lederen i Sandefjord Næringsforening peker og gestikulerer. Det har gått drøyt 2,5 år siden dørene åpnet i Rådhusgata 26, og nå er hun klar for å gire opp et hakk.

– Vi har hatt nesten 40 bedrifter innom siden oppstarten, og i dag er det fullt her. Vi har måttet si nei til gründere som har ønsket plass. Derfor er det veldig hyggelig å kunne bekrefte at vi nå øker satsingen og tar i bruk et dobbelt så stort lokale, sier Gogstad.

Hold deg oppdatert om jobbmulighetene i Sandefjord!

Det er konkrete planer og positive signaler som ligger til grunn for satsingen.

– Vi har i lang tid hatt et ønske om å bringe gründerne våre tettere sammen med eksisterende næringsliv, og den muligheten får vi nå. Vi kommer blant annet til å åpne opp for at også mer modne bedrifter kan leie plass her, og har allerede vært i dialog med flere aktører som er interessert, sier Gogstad.

Gårdeier Eric Sandtrø bidrar i stort monn, og det jobbes med flere finansieringskilder og sponsorer. I tillegg pågår samtaler med andre typer leietakere og samarbeidspartnere.

– Det er litt for tidlig å gå ut med navn, men vi er sikre på at vi nå vil lage en enda bedre og viktigere møteplass for næringslivet i Sandefjord, sier SNF-lederen.

Det er også målet å koble gründerne tettere sammen med investorer og akademia.

– Dessuten får vi jo plass til flere gründere, og det er positivt i seg selv.

Det er ikke tilfeldig at det nå satses enda tyngre på gründere i Sandefjord.

– Nyetableringer vil stå for mange av fremtidens arbeidsplasser, og vi er helt avhengig av å legge til rette for at oppstartsbedrifter har et sted å holde til, sier Gogstad.

Sandefjord har mye å by på. Les mer her!

– Mange som satser fra gutterommet eller hjemmekontoret erkjenner raskt at de trenger faglig og sosialt påfyll fra andre mennesker, og det kan vi tilby, legger hun til.

Etablerersatsingen i Sandefjord har blant annet gode samarbeid med de andre gründerhusene i fylket. Dessuten er det rett og slett svært få som lykkes alene.

– Selv den dyktigste gründer trenger flinke folk rundt seg, forklarer Gogstad, og fortsetter:

– Gründerne våre får tilbud om mentor, jevnlig oppfølging, sparring om ideer og videre utvikling. Vi bruker ressursene i næringsforeningen for alt de er verdt, og gjør alt vi kan for at så mange nystartede bedrifter som mulig overlever de første vanskelige årene.

Næringsforeningen og kommunen driver Gründeriet sammen, med bred støtte fra små og store Sandefjords-bedrifter. Også på dette området pågår det samtaler i skrivende stund, men Jotun, DNB og Innowin er allerede med som sentrale samarbeidspartnere. I tillegg bidrar en rekke andre bedrifter med varer og/eller tjenester.

– Dette hadde ikke vært mulig uten mange gode samarbeidspartnere, og akkurat som i Tenk stort, tenk Sandefjord-prosjektet er Sandefjord kommune vår viktigste samarbeidspartner på Gründeriet, sier Gogstad.

Slik vil det også være når Gründeriet 2.0 åpner dørene. Etter planen skal det skje i slutten av januar 2019.

– Vi er opptatt av å gi gode vilkår for bedrifter som ønsker å satse i kommunen vår. Det at prosjektet gjøres sammen med eksisterende næringsliv, er også viktig for oss. Vi har stor tro på et slikt offentlig/privat samarbeid, sier ordfører Bjørn Ole Gleditsch.

– Dette vil bli en milepæl for gründersatsingen i gründerbyen Sandefjord, sier han.

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch og Marit Sagen Gogstad i Sandefjord Næringsforening gleder seg til å øke satsingen. Foto: Henrik Sandvik
Gårdeier Eric Sandtrø er en viktig støttespiller for Gründeriet. Foto: Fjellsport

Gründeriet

* Kontorfellesskap for gründere i Rådhusgata 26 i Sandefjord

* Drives av Sandefjord kommune og Sandefjord Næringsforening

* Tilbyr rimelig kontorplass m.m. for gründere som ønsker å vokse

* Jotun, DNB og Innowin er de største samarbeidspartnerne - i tillegg kommer en rekke mindre, men viktige bedrifter

* Holder til i lokaler eid av netthandelsgründer Eric Sandtrø

* Overtar hjørnelokalene til klesforretningen Ole Olsen i desember

* Gründeriet 2.0 skal etter planen åpne dørene i januar 2019

iSandefjord

* Denne artikkelen ble først publisert i næringslivsmagasinet iSandefjord.

* Magasinet ble laget av Sandefjord Næringsforening, og kom ut 27. oktober 2018.

* Du finner hele magasinet ved å klikke HER.

;