I Norges-toppen på miljø

Syv av FNs bærekraftsmål er sentrale i styringen av Sandefjord kommune, og Bjørn Ole Gleditsch deler ut flere Miljøfyrtårn-diplomer enn noen andre ordfører-kolleger.


Tekst: Henrik Sandvik

– Det handler om å gå foran som et godt eksempel, sier Gleditsch.

Vi har fått innpass på det største kontoret på Rådhuset en regnfull høstdag. På veggene henger minner fra en lang politisk karriere, og nede på gulvet står beviset på det som har seilt opp som et nytt fokus; en stabel med Miljøfyrtårn-diplomer på vei ut til lokale bedrifter.

– Pr. i dag er 180 Sandefjords-bedrifter Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi er på 5. plass i Norge, sier Gleditsch.

Sandefjord kommune er selv sertifisert som Miljøfyrtårn. Den prosessen startet helt tilbake i 2009.

– Det ble gjort et vedtak i forbindelse med utarbeidelsen av den første klima- og energiplanen om at kommunen selv skulle bli Miljøfyrtårn-sertifisert. Bakteppet var at hvis vi skal promotere at næringslivet skal satse på dette, måtte vi gjøre det selv også, forklarer ordføreren.

– Vi er nå på nivå med Drammen. Vi går ikke av veien for litt konkurranse, og målet er at vi snart ligger foran dem, legger han til med et bredt smil.

Det er et solid stykke arbeid som må til for å bli Miljøfyrtårn-sertifisert. Blant annet må en rekke tiltak innenfor avfallshåndtering, arbeidsmiljø og andre aspekter være på plass, og ikke minst stilles det krav til dokumentasjon og oppfølging.

– Det er imidlertid mange som har mye av det nødvendige på stell allerede, for eksempel innen HMS og energioptimalisering i bygg. Det som mangler går gjerne på struktur, bevisstgjøring og dokumentasjon, sier Gleditsch.

I slutten av august 2020 delte han ut Miljøfyrtårn-bevis nummer 100 til en Sandefjords-bedrift; det gikk til arkitektfirmaet Point på Framnes. Kort tid etter ble også Sandefjord Næringsforening Miljøfyrtårn, og foreningen har også igangsatt gruppevise sertifiseringskurs for medlemsbedriftene sine.

– Flere og flere innser at de må ordne dette hvis de skal være interessante for andre parter i næringslivet og henge med i svingene. Det er veldig positivt, og gjør næringslivet vårt konkurransedyktig, sier ordføreren.

Se bedrifter med ledige jobber!

Miljø- og klimafokus er sentralt på flere områder på Rådhuset. Syv av FNs bærekraftsmål ligger til grunn for hvordan mange av kommunens tjenester og oppgaver forvaltes.

– Bærekraftstankegang er blant annet et viktig styringsdokument i planleggingen av hvor innbyggerne våre skal bo, hvor næringslivet skal etablere seg, hvor ulike funksjoner skal lokaliseres og hvordan vi organiserer transport, sier Gleditsch, og fortsetter:

– Det er fylkeskommunen som styrer kollektivtilbudet, men vi kan bidra ved å styrke hovedaksene og få til bedre internkommunikasjon mellom gamle Sandefjord, Andebu og Stokke. Hvis det går en buss hvert kvarter, vil flere bruke tilbudet.

Kommunen er i ferd med å gjøre sin egen bilpark fossilfri, og vurderer også egne lokaler.

– For det første fornyer vi bygningsmassen og optimaliserer energiforbruket vårt. I tillegg kommer vi til å selge en del bygg. Det er ikke bærekraftig å være spredt på altfor mange lokasjoner, og vi ønsker også mer rasjonelle bygg både for oss selv og næringslivet. Vi tenker jo stort i Sandefjord, og det innebærer blant annet å legge opp til fremtidsrettede arbeidsplasser med livets rett, avslutter ordføreren.

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch delte ut Miljøfyrtårn-bevis nr. 100 til en privat Sandefjords-bedrift høsten 2020. Stolte mottakere var Janne Øya Burgerhoudt og Bart Burgerhoudt i arkitektfirmaet Point. Foto: Eivinn Ueland/Sandefjord kommune

Miljøfyrtårn

* Å sertifiseres som Miljøfyrtårn innebærer at bedriften bidrar til å minimere sitt klimagassfotavtrykk, ta vare på lokalmiljøet og sikre et godt arbeidsmiljø.

* Det betyr også at bedriften har innført systematisk miljøledelse i bedriften, miljø- og HMS arbeidet blir satt i system og man får generert et miljøregnskap for virksomheten.

* Sandefjord kommune startet arbeidet med miljøsertifisering i 2009, og er i dag best i fylket og helt i norgestoppen når det kommer til antall miljøfyrtårn blant bedrifter og kommunale/offentlige virksomheter. Per oktober 2020 finnes det til sammen 180 sertifiserte Miljøfyrtårn-virksomheter i kommunen.

Kilde: Sandefjord kommune

;